Kongressmaterial

Följande material till kongressen 2017 kan du läsa och ladda ner:

 • Arbetsordning (228 kB)

  Arbetsordning kongress 2017

  Ny version 20170404

 • Beslut om uppdragsreglemente (230 kB)

  Uppdragsreglemente för förtroendevalda inom Seko, Service- och kommunikationsfacket.

 • Dagordning vid kongressen (203 kB)

  Dagordning vid kongressen 2017 Folkets Hus Stockhom 25-27 april.

 • Fastställande av avgifter (238 kB)

  Förslag till förbundsavgift
  Förslag till Sekosektionsavgift
  Förslag till Regionklubbsavgift

 • Fastställande av placeringsreglemente (320 kB)

  Placeringsreglemente för Seko, Service- och kommunikationsfacket.

 • Förslag till mötesdatum (218 kB)

  Förslag till mötesdatum under kongressperioden 2018-2021.

 • Förslag valberedning fsb (669 kB)

  20170425

 • Förteckning kongressombud (231 kB)

  Ordinarie kongressombud A-Ö

 • Kongressprotokoll (1,52 MB)

  Protokoll från kongress 2017

 • Motioner och utlåtanden (1,01 MB)

  Ny version 20170420

  Motioner som behandlas på kongressen.

 • Nuvarande stadgar (427 kB)

  Nuvarande stadgar.

  De blå markeringarna i stadgarna visar vilka delar och texter som eventuellt kommer att ändras på kongressen. Stadgeförslaget som presenteras och beslutas på kongressen ser du i dokumentet "Stadgeförslag".

 • Stadgeförslag (518 kB)

  Förslag till ändrade stadgar.

  De gula markeringarna i dokumentet visar ändringar och tillägg som är förslag till ändringar i stadgarna. Beslut om förslaget kommer att tas av kongressen.

 • Val av kongressfunktionärer (227 kB)

  Val av mötesordförande
  Val av huvudsekreterare
  Två protokolljusterare
  Tre rösträknare
  Val av beredningsutskott
  Tre reseräkningsräknare

 • Valberedningens förslag (2,78 MB)

  Ny version 20170423

  Förslag till VU
  Förslag till förbundsstyrelse
  Förslag till revisorer
  Förslag till repskapsombud

 • Verksamhetsberättelse 2016 (1,38 MB)

  Sekos verksamhetsberättelsen för 2016.

 • Verksamhetsplan (269 kB)

  Förbundets verksamhetsplan 2017-2021.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: