Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen är ett av de viktigare dokumenten och upprättas av förbundsstyrelsen inför representantskapet eller kongressen.

I verksamhetsberättelsen presenterar styrelsen hur det gångna året förflutit, både sett till verksamhet och ekonomiskt utfall.

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberätttelse 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: