Övriga filmklipp

Intervjuer bland ombud och övriga deltagare.