Regioner

Seko är organiserat i ett förbundskontor och nio regioner runt om i landet.

På regionkontoren finns anställda med olika specialkunskaper, som ger medlemmarna service samt stöder de förtroendevalda i deras arbete.

Regionerna arbetar även med studiefrågor, ungdomsverksamhet, arbetsmiljö och facklig-politisk verksamhet.

Du som arbetar inom sjöfart vänder dig tilll Seko Sjöfolk i medlemsfrågor.

Regioner

Du kontaktar din region om du har frågor om ditt medlemskap eller om dina medlemsförsäkringar.

Har du frågor om avtal med mera  vänder du dig till Seko Direkt

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten