Kongressmaterial

Här kan du ladda ner alla de handlingar som har beröring med kongressen. 

Här nedan hittar du de handligar som behandlades på kongressens första del den 9 juni

Uppdaterad: