Branschorganisationer

Seko organiserar medlemmar inom nio branscher. Inom en del branscher har man bildat så kallade Branschorganisationer. 

En branschorganisations arbetsuppgifter utgår från förbundets verksamhetsplan.

Branschorganisationens uppdrag inom sitt område:

  • Samordna agitations- och organiseringsarbetet, verka för anslutning till förbundet och inbördes sammanhållning.
  • Behandla och vara ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen i bransch- och avtalsfrågor.
  • nformation och opinionsbildning och deltagande i det näringspolitiska arbetet 
  • Föreslå ledamöter i förhandlingsdelegationer till förbundsstyrelsen.
  • Bistå klubbarna i arbetsmiljöarbetet.

Branschorganisationen har inga direkta uppgifter för dig som medlem. Har du fackliga frågor ska du i första hand kontakta din klubb.

 

Branschorganisationer

Några branschorganisationer som har egna hemsidor.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: