Det här går medlemsavgiften till

Vad går medlemsavgiften till? Vad får jag för pengarna? Det är frågor som ibland kommer från medlemmarna och som naturligtvis ska besvaras så sakligt och transparent som möjligt.

Medlemsavgiften består av två delar: förbundsavgiften och klubbavgiften.

Förbundsavgiften används bland annat till:

 • Personalkostnader
 • Lokalhyror
 • Kostnader för IT-system och medlemsregister
 • Regionernas verksamhet
 • Förhandlingsverksamhet
 • Administration
 • Arbetsmiljöverksamhet
 • Studieverksamhet
 • Kommunikation
 • Internationell verksamhet
 • Försäkringar som ingår i medlemsavgiften
 • Seko-tidningen

Mer detaljerad information om kostnadsposter för Sekos olika verksamheter finns redovisade i Sekos verksamhetsberättelse (under avsnittet ekonomisk berättelse)

Klubbavgiften (varierar från klubb till klubb) används till:

 • Klubbens fackliga verksamhet, förhandlingar, medlemsaktiviteter, information med mera

Den del av medlemsavgiften som inte direkt "syns" är också kanske den viktigaste, nämligen möjligheten att alltid få stöd och hjälp av ett fackligt ombud nära dig och möjligheten att själv kunna vara med och påverka och få inflytande över situationen på ditt jobb. Kort och gott - Sekos fackliga verksamhet är bra, sätter medlemmarnas intressen främst och ger valuta för medlemsavgiften!

Observera att avgiften till a-kassan inte är en del av förbunds- eller klubbavgiften. Avgiften till a-kassan är 148 kronor/månad om du också är medlem i Seko (förbundet).

Ett räkneexempel (med avgiftsstegen från 2022):

Lön 28 0000 kr
Förbundsavgift 280 kr
Klubbavgift* 65 kr
HELP juristförsäkring* 30 kr
Total medlemsavgift till SEKO 375 kr/månad

*Klubbavgiften varierar

*HELP juristförsäkring är ett tillval som alla nya medlemmar får om de inte väljer att tacka nej till försäkringen. Avgiften till a-kassan är inte med i ovanstående exempel.

 

Uppdaterad: