Om du blir sjuk

Du som anställd ska anmäla din sjukdom så fort som möjligt till arbetsgivaren enligt de rutiner som finns på din arbetsplats.

Arbetsgivaren ska betala sjuklön de två första veckorna av din sjukdomsperiod, arbetsgivaren gör ett karensavdrag din första sjukdag. Är du sjuk längre än åtta dagar behöver du lämna ett läkarintyg till arbetsgivaren.

Vill du läsa mer om karensavdraget se länk nedan.

Är du sjuk längre än 14 dagar är det bra att ta kontakt med skyddsombudet eller en facklig representant för genomgång av om det finns behov av stöd och hjälp med rehabilitering och/eller återgång till arbetet. Det kan även finnas rätt till pengar via försäkringen som ingår i ditt kollektivavtal vid längre sjukskrivning.

Som ett stöd finns handboken Åter till arbetet digitalt på LOs hemsida. Där finns ett omfattande material med FAQ, checklistor och viktiga AD-domar.

Åter till arbetet är en webbsida om arbetsanpassning och rehabilitering ur ett fackligt perspektiv. Hemsidan är ett verktyg för dig och en viktig del av vårt gemensamma fackliga mål: att ingen medlem ska behöva lämna arbetslivet i förtid på grund av sjukdom eller skada.Länksamling

Här nedan hittar du länkar som du kan du läsa vidare om och som vi hänvisar till i texten.

Länken till karensavdrag är en nyhet som var publicerad på seko.se 7 december 2018.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: