Skadad på jobbet

Varje år inträffar många arbetsolyckor med svåra lidanden som följd. Flertalet av olyckorna skulle kunna undvikas genom att arbetsgivare arbetade mer aktivt med att se över riskerna och åtgärdade risker som framkommer, men även att arbetstagarna använderlagstadgad skyddsutrustning skulle kunna minska antalet olyckor.

Den vanligaste arbetsolyckan är att någon halkar, ramlar, snubblar eller faller från hög höjd. För att undvika den typen av olyckor är det viktigt att det finns halkskydd och att man har bra skor. Vid arbete på hög höjd ska det finnas skyddsräcken och man ska använda fallskydd.

Arbetsolyckor på grund av tunga lyft och överansträngning är också vanligt, inte minst inom vård och omsorg . För att undvika sådana olyckor behövs lyfthjälpmedel och utbildning i hur man ska lyfta.

Arbete vid maskiner av olika slag ligger bakom många olyckor. Det beror ofta på tekniska fel eller material som fastnar. Genom att se över riskerna och ha bra rutiner kan olyckor förhindras.

Hot och våld
Andelen olyckor i samband med hot, våld eller rån har ökat de senaste åren. Mer ensamarbete är en av orsakerna till ökningen.

För att minska riskerna måste man gå igenom vilka risker som finns i arbetet och sedan se till att åtgärda dem. Det kallas för systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är också viktigt att ha en fungerande krisberedskap så att man vet vad man ska göra om olyckan är framme.

För att få ett olycksfall godkänt som arbetsskada ska olyckan ha skett på arbetet. För det mesta omfattas även olycksfall under raster, resor i tjänsten och vid utbildning.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: