Skyddsombud

Att arbeta för en bättre arbetsmiljö är ett viktigt fackligt uppdrag i Seko. Vi är väldigt glada och tacksamma för att just du har valt att engagera dig som skyddsombud på din arbetsplats.

Som förtroendevald och skyddsombud i Seko är du väldigt värdefull för dina arbetskamrater, för Seko som fackförening men även för din arbetsgivare. Uppdraget som skyddsombud är varierande, lärorikt och roligt, men kan även vara tufft ibland.

Som skyddsombud i Seko ska du alltid känna att du har ett stöd i ditt uppdrag, från förbundet både centralt och lokalt. Skyddsombuden i Seko ska känna sig trygga, sedda och viktiga i sin roll på arbetsplatsen och i förbundet som helhet.

Din uppgift är att företräda dina arbetskamrater i arbetsmiljöfrågor och att se till att din arbetsgivare uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen. Genom ditt uppdrag som skyddsombud har du därför möjlighet att vara med och påverka arbetsmiljön till det bättre på din arbetsplats.

Skyddsombud har befogenheter och rättigheter
I Sverige har du som är skyddsombud en unik ställning. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet. Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, är det ett uttalat krav att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med arbetstagarna och deras representanter, det vill säga skyddsombuden. För att skyddsombuden ska kunna genomföra sitt uppdrag har skyddsombuden i arbetsmiljölagen fått en rad befogenheter och rättigheter.

Fokus på arbetsmiljöarbetet ska i första hand vara inriktat på förebyggande insatser. Det framgår tydligt av arbetsmiljölagstiftningen. Det är också med ett sådant förhållningssätt och arbetssätt som vi tillsammans kan utveckla en god arbetsmiljö. Som skyddsombud kommer du att ha en mycket viktig roll i det arbetet på din arbetsplats. Du har även rätt till att bli utbildad inom området.

Frågor och synpunkter om arbetsmiljö.

Har du några synpunkter eller frågor om arbetsmiljö kan du använda det här formuläret.

 
     
Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: