Utbildning

För att du ska kunna utföra ditt uppdrag som skyddsombud eller huvudskyddsombud har du rätt att få gå en grundutbildning samt vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet. Tänk på att vidareutbildningen bör vara kopplad till förhållandena på din arbetsplats.

Det är arbetsgivaren som ska stå för kostnaden men arbetsgivaren och Seko har ett gemensamt ansvar för att skyddsombudet får den utbildning som behövs för att kunna klara sina uppgifter. Vilken utbildning du som skyddsombud bör få samt omfattningen av denna ska behandlas i skyddskommittén. Saknas sådan ska arbetsgivaren, den fackliga organisationen och skyddsombudet diskutera det tillsammans. Det är viktigt att du får en utbildningsplan för ditt uppdrag. Läs mer i Uppdragsguiden som finns att laddar ner nedan.

De flesta skyddsombud går grundutbildningen Bättre arbetsmiljö förkortad BAM. Det finns flertalet aktörer som tillhandahåller BAM, vi föreslår ABF i första hand eller Prevent. Men din arbetsgivare kan ha avtal med företagshälsovården om att utbilda skyddsombud. När det är dags för vidareutbildning av skyddsombudet är det Runö folkhögskola och utvecklingscentrum som vi rekommenderar. 

Länksamling

Här nedan hittar du en  länk till vår trycksaksbutik där du kan beställa eller ladda ner Uppdragsguiden 2019. Det är en sammanställning över uppdrag i Seko och vilka utbildningar du bör gå.

Här nedan finns även en länk till Runö folkhögskola.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: