Byt fack till Seko

Så här gör du för att byta från ett annat fackförbund till Seko. 

Byt från annat LO-förbund till Seko
Är du medlem i ett annat LO-fack och vill byta till Seko? På bytlofack.se gör du bytet snabbt och enkelt. Du skriver in dina uppgifter, bekräftar med mobilt Bank-id och sedan sköter vi och ditt nuvarande fack resten! 

Byt från övriga fack till Seko
Vill du byta till Seko från ett annat fack än LO-facken? Kontakta ditt nuvarande fack och begär utträde, skriv sedan in dig direkt i Seko här

Byt till Sekos a-kassa
Vill du byta från din nuvarande a-kassa till Sekos a-kassa? Skriv in dig direkt i Sekos a-kassa här och kryssa i att du vill ha hjälp att byta från din nuvarande a-kassa. A-kassorna sköter sedan övergången och säkrar att du inte går miste om din intjänade tid.

Uppdaterad: