Rättshjälp

Som medlem har du möjlighet att under vissa förutsättningar få rättshjälp i frågor som har samband med eller betydelse för anställningen.

För att rättshjälp ska kunna beviljas måste ärendet på något sätt ha samband med anställningen. Anhöriga kan också beviljas rättshjälp i rättsärende rörande avliden medlem.

För att kunna få rättshjälp måste man ha varit medlem i två månader innan problemet uppstått.

Hur söker man om rättshjälp?
I första hand ska du ta kontakt med din Seko-klubb eller förhandlings-, branschorganisation eller din lokala ombudsman.

Vem beviljar rättshjälp?
Ansökningar om rättshjälp behandlas av förbundets rättshjälpskommitté. Förbundsstyrelsen fattar sedan beslut om rättshjälpen ska beviljas eller inte.

Måste man betala något själv?
Förbundets rättshjälp är helt kostnadsfri för medlemmen. Utöver rättegångskostnader kan man få ersättning för förlorad arbetsförtjänst och eventuella kostnader för logi och resor som uppstår i samband med den rättsliga processen i domstolen.

Kostnader som medlemmen själv dragit på sig ersätts emellertid inte. Den som på egen hand anlitar ombud, exempelvis advokat eller jurist kan alltså inte få kostnaderna för detta ersatta genom att i efterhand ansöka om rättshjälp från förbundet. Juridiskt ombud utses av Seko.

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten