Juristförsäkring via HELP

De flesta människor behöver någon gång i livet juridisk rådgivning.
Som ny medlem i Seko omfattas du från första dagen av en juristförsäkring. Försäkringen täcker de viktigaste rättsområdena inom privatjuridik och ger dig som medlem tillgång till jurist, oavsett om det gäller juridisk rådgivning eller tvistelösning.

Sekos juristförsäkring introducerades i november 2015, då samtliga medlemmar som inte tackade nej till försäkringen anslöts. Nu är det endast nya medlemmar i Seko som får tillgång försäkringen. Information om juristförsäkringen skickas ut med den välkomstmapp som alla nya medlemmar får. Den som inte tackar nej kommer med automatik att anslutas till försäkringen efter cirka 1 månad. Däremot gäller försäkringen redan från första dagen som medlem, och du har rätt till juridisk rådgivning direkt!

Försäkringen kostar 35 kronor i månaden, vilket läggs ovanpå den ordinarie medlemsavgiften. Från och med 31 oktober 2018 kostar juristförsäkringen 40 kronor i månaden. Jämför detta med vad en jurist kostar att anlita privat (per timme) och du förstår snabbt att ett medlemskap i Seko lönar sig.

All information om försäkringen finns tillgänglig på HELP Försäkrings hemsida helpforsakring.se/seko Här finns också mer information om försäkringens innehåll, försäkringsvillkor, samt övrigt material.

Du som är medlem i Seko och har frågor om försäkringen ska vända dig direkt till HELP Försäkring på helpforsakring.se/seko eller via telefon 0771-985 200, måndag-torsdag 9-17, fredag 9-16.

Frågor och svar om juristförsäkringen

  • HELPs jurister hjälper dig med frågor som rör: köprätt, arvsrätt, familjerätt, fast egendom och hyresrätt, ID-stöld, körkortsfrågor och frågor rörande sjukpenning/sjukersättning. Att upprätta ett äktenskapsförord, testamente eller bodelningsavtal är exempel på tjänster som HELP erbjuder, liksom att vara behjälplig i tvister som kan uppstå för dig i ditt privatliv. Alla i hushållet omfattas av försäkringen (maka/make/sambo/barn under 20 år).

  • Genom att införa försäkringen med reservationsrätt har vi kunnat förhandla fram ett så fördelaktigt avtal som möjligt som passar just våra medlemmar. Anslutningen ger alla medlemmar i Seko möjligheten att träda in i juristförsäkringen samtidigt och på lika villkor, utan individuell riskbedömning och med ett skydd redan från första dagen som medlem. Att införa försäkringen med reservationsrätt ger även den lägsta premiekostnaden.

  • Du säger upp din försäkring genom att meddela detta till HELP. Normal uppsägningtid är 3 månader, vilket tillämpas enligt avtalet. Har du missat eller glömt att du måste resevera dig mot/tacka nej till försäkringen, och blivit automatiskt ansluten till försäkringen fast du inte vill ha den? Kontakta då HELPs kundtjänst så får du hjälp. Ha ditt personnummer till hands. Har det gått mer än 3-4 månader sedan du blev ansluten till försäkringen gäller dock normal uppsägningstid, om inte särskilda skäl föreligger.

  • Premien betalas i samband med medlemsavgiften till Seko, oavsett vilket betalsätt du använder. Medlemsavgiften kommer alltså att öka med 35 kronor. Försäkringen gäller så länge du är medlem i Seko eller tills du själv säger upp försäkringen.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten