Sekos medlemsförsäkringar - Folksam

Inkomstförsäkring - Med Sekos inkomstförsäkring kan du få mer i plånboken. Inkomstförsäkringen ersätter cirka 80 procent av din lön vid arbetslöshet. Sekos inkomstförsäkring har inget övre tak som vissa andra förbund. Försäkringen ingår för alla medlemmar i Seko (och gäller under förutsättning att du även är med i a-kassan) och gäller under de första 100 dagarna av arbetslöshet. Läs mer om inkomstförsäkringen.

Sekos Kompletterings- TGL förlänger efterskyddet för dig som är medlem i Seko fram till den månad du fyller 65 år. Förutsättningen är att du fortsätter som medlem i Seko under hela perioden.

Barngrupplivförsäkring ger dödsboet ersättning vid barns dödsfall. Försäkringen gäller till och med det år barnet fyller 18 år.

Medlemsolycksfall Fritid - Trots alla skaderisker på jobbet, är det när du är ledig som de flesta olyckor sker. Här ingår bland annat:

  • Olycksfallsersättning
  • Akutersättning
  • Sjukhusvistelse
  • Tandskador
  • Rehabilitering  
  • Kroppsskadeersättning
  • Medicinsk Invaliditet 

För dig som är medlem i Seko ingår försäkringen i medlemskapet och du kan sedan utöka din försäkring. Din partner kan också teckna försäkringen. 

Om du vill veta mer om dina försäkringar kan du besöka Folksams webbsida för mer information.

Folksams servicetelefon 0771-950 950.

.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten