Anmälan personuppgiftsincident

Om du som medlem, förtroendevald eller anställd inom Seko har skäl att tro att personuppgifter har tappats bort, försvunnit eller hamnat i orätta händer ska detta omgående rapporteras till förbundet i formuläret nedan.

Vad är en personuppgiftsincident?
Säkerhetshändelse som har påverkat sekretessen, integriteten eller tillgängligheten till personuppgifter som Seko behandlar. En incident har inträffat om personuppgifter har förstörts, oavsiktligt eller olagligt, gått förlorade eller röjts till någon obehörig.

Exempel på händelser kan vara att en dator eller mobiltelefon försvinner, inloggningsuppgifter till databas sprids eller en medlemslista sänds till fel person.

Rapportera omgående
Samtliga händelser som kan påverka personuppgifter på något sätt ska anmälas till förbundet inom 60 minuter från dess påträffande. Förbundets sakkunnig gör en bedömning av incidenten och beslutar om åtgärder.

Anmäl personuppgiftsincident

Det här formuläret använder du för att anmäla en personuppgiftsincident.

 
     
Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: