Från 1 oktober 2022 finns ett nytt, mer omfattande omställningsstöd

Fotograf: Hans Christiansson

Nya möjligheter till omställning och studier

Från den 1 oktober 2022 har alla på arbetsmarknaden bättre möjligheter att kompetensutveckla sig genom studier. Stödet ger dig som anställd nya möjligheter att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Dessutom förbättras det kollektivavtalade omställningsstödet, som ska hjälpa den som blir uppsagd till ett nytt jobb.

Det nya offentliga omställningsstudiestödet är det ekonomiska stöd du kan få via CSN när du vidareutbildar dig. Du kan få stödet i max 44 veckor om du studerar på heltid. Många kommer att kunna få upp till 80 procent av sin lön under studietiden.

Omställningsstudiestödet omfattar hela arbetsmarknaden, men kräver att du har arbetat i minst 8 år som anställd, från att du är 19 år. Studiestödet består både av ett bidrag och ett lån. Det är CSN som hanterar det nya offentliga omställningsstudiestödet och vet vad som gäller kring det.

Om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas du även av en försäkring med omställningsstöd och som ger dig hjälp om du till exempel skulle bli uppsagd. Här ska du vända dig till den omställningsorganisation som din arbetsgivare är ansluten till och det framgår av ditt kollektivavtal.

Den kompletterande ersättningen/stödet som finns i kollektivavtal kan även utgå under anställning, inte bara vid arbetslöshet.

Den 1 oktober 2023 öppnar en ny ansökningsperiod för omställningsstödet. Funderar du på att söka detta stöd, gör det så snart som möjligt efter den 1 oktober, då det är långa handläggningstider.

För att kunna få omställningsstödet behöver den sökande uppfylla ett antal kriterier innan ansökan kan skickas in. Dessa kritierier hittar du här (CSN)

 

Omställning – mer information och länkar

Som Seko-medlem har du rätt till hjälp och stöd vid omställning om du blir arbetslös eller ska studera vidare till något annat. I ditt kollektviavtal framgår det vilken omställningsorganisation du kan vända dig till för mer information. Se länkar nedan mer information om detta.

TRYGGHETSSTIFTELSEN
- för dig som är anställd inom staten (statliga myndigeter, t ex Kriminalvården, Polisen)

AVTALAT
- för dig som jobbar i privat sektor (t ex, postbranschen, väg och ban, sjöfolk, spårtrafik) 

OMSTÄLLNINGSFONDEN
- för dig som arbetar inom Sobona/Energi

CSN, OMSTÄLLNINGSSTUDIESTÖD
- generell information och länkar

Är du osäker på vilken omställningsorgansation du tillhör, kontakta oss på Seko så får du hjälp.

 

Uppdaterad: