Fotograf: Jagen51/Mostphotos

Justerade förbundsavgifter i tre steg

Sedan den 1 januari 2022 tillämpar Seko en ny avgiftsstege för den delen av medlemsavgiften som finansierar Sekos centrala verksamhet -  förbundsavgiften. Beslutet om avgiftsjusteringen togs av Sekos kongress i juni 2021 och det är den första ändringen av förbundsavgiften på många år.

Huvudsyftet med justeringen är att göra avgiften mer rättvis. Detta innebär att den som tjänar mindre än den nya brytpunkten på 27 000 kronor i månaden betalar något mindre i medlemsavgift än tidigare medan de som tjänar över 27 000 kronor betalar något mer än tidigare.

– I det gamla systemet betalade de som tjänade lite procentuellt mer av sin inkomst än de som tjänade mycket. Den skevheten är borta i det nya
systemet, säger Sekos nyvalde vice ordförande Johan Lindholm.

Med det nya systemet förbättras också Sekos ekonomi. Eftersom lönerna som Seko förhandlat fram stadigt har ökat ligger också många av Sekos medlemmar på en månadslön över medlemsavgiftens brytpunkt på 27 000 kronor.

Förändringen av medlemsavgiften införs gradvis i tre steg och det första steget införs alltså den 1 januari 2022. Nästföljande två år införs steg 2 och steg 3 i avgiften.

Justeringen av förbundsavgiften omfattar inte medlemmar i Seko sjöfolk.

 

Tabell över förbundsavgiften

I tabellen nedan ser du avgiftsstegen för förbundsavgiften som började gälla från den 1 januari 2022. Steg 2 avser förbundsavgiften fr o m 1/1 2023, steg 3 avser förbundsavgiften fr o m 1/1 2024.

Löneintervall Steg 1 (2022) Steg 2 (2023) Steg 3 (2024)
0-5 999 50 50 50
6 000-8 999 50 50 50
9 000-11 999 50 50 50
12 000-14 999 150 150 150
15 000-17 999 170 170 170
18 000-20 999 200 200 200
21 000-23 999 230 230 230
24 000-26 999 270 270 270
27 000-29 999 280 285 290
30 000-32 999 305 310 320
33 000-35 999 310 320 330
36 000-38 999 315 330 340
39 000-42 999 320 335 345
43 000-46 999 325 350 360
47 000- 330 355 370
Pensionärer 50 50 50

A-kassa, klubbavgift och avgift för ev tilläggsföräkringar tillkommer. För pensionär är avgiften
50 kr/månad. Tabellen ovan gäller inte medlemmar i Seko Sjöfolk.

Är du studerande?
Då betalar du 50 kronor för hela studieperioden om du går på en yrkesinriktad utbildning (YH-utbildning, godkänd av Seko). Du betalar 0 kronor om du går på gymnasiet och du betalar 50 kronor i månaden om du går en annan, övrig utbildning. Här kan du läsa mer om studerandemedlemskap.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten