Fotograf: Jagen51/Mostphotos

Justerade förbundsavgifter från 2022

Sedan den 1 januari 2022 tillämpar Seko en ny avgiftsstege för den delen av medlemsavgiften som finansierar Sekos centrala verksamhet -  förbundsavgiften. Beslutet om avgiftsjusteringen togs av Sekos kongress i juni 2021 och det är den första ändringen av förbundsavgiften på många år.

Huvudsyftet med justeringen är att göra avgiften mer rättvis. Detta innebär att den som tjänar mindre än den nya brytpunkten på 27 000 kronor i månaden betalar något mindre i medlemsavgift än tidigare medan de som tjänar över 27 0000 kronor betalar något mer än tidigare.

– I det gamla systemet betalade de som tjänade lite procentuellt mer av sin inkomst än de som tjänade mycket. Den skevheten är borta i det nya
systemet, säger Sekos nyvalde vice ordförande Johan Lindholm.

Med det nya systemet förbättras också Sekos ekonomi. Eftersom lönerna som Seko förhandlat fram stadigt har ökat ligger också många av Sekos medlemmar på en månadslön över medlemsavgiftens brytpunkt på 27 000 kronor.

Förändringen av medlemsavgiften införs gradvis i tre steg och det första steget införs alltså den 1 januari 2022. Nästföljande två år införs steg 2 och steg 3 i avgiften.

Via menyerna till vänster kan du läsa mer om förändringen samt ta del av vanliga "frågor och svar" om de nya medlemsavgifterna.

Justeringen av förbundsavgiften omfattar inte medlemmar i Seko sjöfolk.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten