Studieansvariga

Här finns de studieansvariga på regionerna.

Seko Stockholm
Åsa Einerstam
076 830 34 31
asa.einerstam@seko.se

Christina Guzel (studieadministratör)
08-454 84 57
christina.guzel@seko.se

Seko Mellansverige
Hans Henriksson
070-980 54 57
hans.henriksson@seko.se

Nina Fridh (studieadministratör)
011-20 25 71
nina.fridh@seko.se

Seko Södra
Silva Bergström
070-980 42 72
silva.bergstrom@postnord.com

Sirpa Nevala (studieadministratör)
0470-72 75 33
sirpa.nevala@seko.se

Seko Skåne
Ann-Britt Paradis
070-308 42 73
ann-britt.paradis@seko.se

Andreas Ekberg (studieadministratör)
040-660 33 20
andreas.ekberg@seko.se

Seko Väst
Bengt-Göran Henningsson
070-646 46 99
bengt-goran.henningsson@seko.se

Christine Karlsson (studieadministratör)
031-42 94 23
Christine.karlsson@seko.se

Seko Västra Svealand
Nicklas Johansson
070-275 85 13
nicklas.johansson@seko.se

Barbro Halling (studieadministratör)
019-17 41 93
barbro.halling@seko.se

Seko Gävle-Dala
Anna Bergström
076-635 68 02
anna.bergstrom@seko.se

Barbro Halling (studieadministratör)
019-17 41 93
barbro.halling@seko.se

Seko Mellannorrland
Jan Lahti
070-668 51 48
jan.lahti@seko.se

Carina Svensson (studieadministratör)
060-64 14 03
carina.svensson@seko.se

Seko Norra Norrland
Maria Mannberg
072-211 99 06
maria.mannberg@seko.se

Maria Blixt (studieadministratör)
090-10 97 76
maria.blixt@seko.se

Seko Sjöfolk
Jonas Forslind
031-42 95 34
jonas.forslind@seko.se

Petra Fornander (studieadministratör)
031-42 95 36
petra.fornander@seko.se

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: