Försäkringar i kollektivavtalet

Alla kollektivavtal varierar i viss mån men du som har kollektivavtal på din arbetsplats har vanligtvis följande försäkringar: 

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, ger engångsbelopp till efterlevande vid dödsfall. Ersättningens storlek beror på din arbetstid, ålder och vilka efterlevande du har. Om din anställning upphör fortsätter TGL att gälla i 180 dagar men upp till 2 år vid arbetslöshet.

Det finns ett flertal liknande tjänstegrupplivförsäkringar så för att få bäst information om vad som gäller just dig ska du ta kontakt med ditt lokala fackliga ombud. Har du ingen lokal kontakt kan du höra av dig till din avdelning eller info@seko.se

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada ger ersättning för inkomstbortfall och sjukvårdskostnader. Gäller även vid resa till och från arbetet.

TFA-KL och PSA är liknande avtal så för mer information ska du ta kontakt med ditt lokala fackliga ombud. För mer information kan du också besöka AFA Försäkring.

Du kan också ringa till AFA Försäkrings kundcenter, tel: 0771-88 00 99

Tjänstepension är en premie som betalas av arbetsgivaren. Det finns många varianter tjänstepensionsavtal beroende på vilken arbetsplats du jobbar på så ta kontakt med ditt fackförbund om du är osäker om vad som gäller för dig.  

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten