Facklig styrka!

Varje dag kämpar Sekos förtroendevalda för medlemmarnas villkor. De tar upp obekväma frågor med arbetsgivaren, bevakar att kollektivavtalen följs och förhandlar anställningar. Här kan du läsa hur Sekos förtroendevalda och organisation gjort skillnad. Och ja, eftersom exemplen är så många kommer du att få scrolla länge!

 

Anna-Karin, förtroendevald för Seko inom väg och ban m

– Femtio personer varslades om uppsägning här och många var förstås mycket oroliga. Vi tryckte på hårt från Seko för att rädda anställningarna i företaget. Vi visade på att företaget hade vakanser, att hela Stockholm måste ingå i LAS-området och till slut fick vi gehör. Alla fick ett omplaceringserbjudande, inte en enda medlem blev av med sin anställning! 

 

Aleksandar, förtroendevald för Seko på PostNord

– Det började med att en medlem som just fått veta att hans anställning inte skulle förlängas hörde av sig.

När Aleksandar och Murat från Seko kollade upp saken visade det sig att medlemmen haft flera vikariat som chaufför och att det bara saknades åtta dagar för att han skulle få en tillsvidareanställning.

– Vi begärde överläggning med arbetsgivaren lokalt och förstod att de hade fel när de hävdade att medlemmen fått veta att anställningen inte skulle förlängas redan när han skrev på det sista anställningsavtalet. Eftersom han varit anställd mer än ett år hade han dessutom förtur till nya anställningar inom PostNord.

Arbetsgivaren hävdade felaktigt att återanställningsrätten enbart gäller om någon blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och när protokollet skulle skrivas ville arbetsgivaren bara erkänna att medlemmen hade förtursrätt till ett nytt vikariat.

– Men tack vare ett bra samarbete med Seko Posten centralt löste det sig. Efter samtal och förhandlingar erbjöds medlemmen en tillsvidareanställning!

Och vad sa medlemmen?

– Han blev jätteglad, han hade ju varit hemma i två veckor utan lön!

 

Anders, förtroendevald för Seko inom energibranschen

Att tålamod och envis kamp lönar sig har Sekos skyddsombud Anders och hans arbetskamrater på Lehtirova Vindpark fått erfara.  
– Efter två år av nej fick vi till slut både toalett, tvättmöjligheter och matbord inomhus.  

Arbetsmiljölagen säger att alla anställda ska ha tillgång till sanitära anläggningar. Men Lehtirova Vindpark saknade såväl toaletter som lokaler för matrum och möjligheter att tvätta sig. Detta gjorde att servicetekniker som jobbade i området tvingades uträtta sina behov utomhus och äta sin mat i servicebilarna. 
– Jag tog upp allt med min chef och min chefs chef men utan resultat. Vi fick fortsätta att uträtta våra behov i skogen och äta vår mat i servicebilarna.  
 
Till slut såg Anders ingen annan utväg än att lägga ett skyddsstopp. Det gav resultat. I våras installerade arbetsgivaren rastkurar med toalett, tvättmöjligheter, matbord och micro.  
– Det var verkligen en sanitär olägenhet här förut, särskilt på vintern. Det kan jobba uppemot 40 servicetekniker samtidigt på vindfarmen och du kan ju själv föreställa dig hur det blir om toaletter saknas. 

 

Cecilia, förtroendevald för Seko inom väg och ban

– När första lönespecifikationen med den nya lönen efter avtalsuppgörelsen kom såg jag direkt att det blivit fel. 

Cecilia är dumperförare på ett företag inom Väg och ban-branschen och fackligt förtroendevald för Seko. Dessutom satt hon själv med i Sekos förhandlingsdelegation för maskinföraravtalet, så självklart hade hon järnkoll på hur stor löneökningen skulle vara! 

– Det saknades 300 kronor för samtliga anställda. Jag kontaktade företaget direkt, de förstod att det blivit fel och rättade till det så att alla här fick rätt löneförhöjning. 

Cecilia säger att hon inte behövde lägga ner speciellt mycket jobb på detta, men att det ändå visar hur viktigt det är att det finns förtroendevalda som har koll på vad som gäller.  

– De andra anställda hade inte själva koll på hur stor löneökningen som Seko förhandlat fram var. Däremot var de förstås väldigt nöjda med att det till slut blev rätt!

 

Daniel, förtroendevald för Seko inom Kriminalvården

Medlemmarna inom Kriminalvården kan räkna med att de får backning av sina lokala representanter om något går snett.  
– På en anstalt hade vi ett ärende med en vikarie som inte att fått samma löneökning som de andra. När det upptäcktes påpekade Seko detta för arbetsgivaren, och medlemmen fick ut flera tusenlappar retroaktivt. En annan medlem som jobbade natt hade fått fel övertidsersättning, vilket Seko också rättade till.  
– Det händer att det blir fel, och då finns vi där givetvis, säger Daniel, som är regional samordnare för Seko Kriminalvård inom Region Öst. 

 

Anna förtroendevald för Seko inom Telekom

– Förra året var jag som skyddsombud för Seko med på skyddsronder på 46 telebutiker från Gävle i norr till Malmö i söder. Visst är det slitsamt, men det gör skillnad. 

Anna jobbar själv i telebutik och är just nu Sekos enda förtroendevalda på företaget. Hon skulle självklart vilja ha fler förtroendevalda kompisar, men är tydlig med att hon ändå kan uträtta en hel del.  
– Arbetet med skyddsronder för att ha koll på arbetsmiljön är otroligt viktigt, och det leder till förbättringar.  

Tidigare när företaget Anna jobbar på byggde om sina butiker om valde man en industriell känsla utan innertak. Det ledde till ljudnivåer som knappt gick att jobba i. En annan gång ville de ha mer av en ”ateljékänsla” och placerade ut mängder av små bord med stolar där de anställda skulle sitta med kunderna. Problemet var att stolarna var svåra att sitta på, fullkomligt o-ergonomiska. 

– Det här har vi fått ordning på tack vare de fackliga skyddsombudens skyddsronder. Numer byggs alla nya butiker med innertak, och nya tak har satts in i flera butiker där de tidigare revs ut. Istället för de hopplösa borden och stolarna har vi fått nya höj- och sänkbara kassadiskar av absolut senaste modell. 

 

Jonas, förtroendevald för Seko på Green Cargo

På Green Cargo fanns tidigare ett separat kollektivavtal om arbetstider som bland annat innehöll möjligheten att jobba arbetspass på upp till 6 timmar. Detta innebar stora fördelar för medlemmarna men var också användbart för arbetsgivaren. I samband med effektiviseringar sa dock Green Cargo upp avtalet.  
– De ville att vi skulle ha kortare arbetspass, vi förstod att det inte skulle fungera men sa ”okej, det kan vi testa”, berättar Jonas, ordförande på Seko Green Cargo.  

Det visade sig ganska snart att arbetsgivaren ville ha tillbaka möjligheten att förlägga sextimmarspass. Frågan kom upp på ett större möte om nästa års grundarbetsvecka där 15–20 förtroendevalda deltog.  
– Vi hade snackat ihop oss, berättar Jonas. Ingen av oss skulle säga något ont om att passen på 6 timmar tagits bort, den förhandlingsfördelen ville vi inte ge dem.   

Efter mötet var chefen lite konfunderad, han sa till en annan Seko-företrädare: ”Om jag inte visste vilket gäng det här är så skulle jag misstänka att ni kommit överens om vad ni skulle säga ”.  Arbetsgivaren ville till slut ändå ha förhandlingar om att återinföra arbetspass på upp till 6 timmar och nu kunde Seko ställa krav för att gå med på det de i själva verket tyckte var rätt bra.   
– Vi fick dels igenom en höjning av kortaste arbetspass från 3 till 5 timmar, dels fick vi bort en gammal surdeg, att uppehåll över en timme på hemmastationen skulle vara obetalda. De uppehållen kunde ofta vara på 3–4 timmar.  

Sextimmarspassen kom tillbaka, men de var nu frivilliga. Turlistombuden kan antingen säga ja eller nej till föreslagna turer med över 5 timmars arbetspass.   
– Vi nådde framgången tack vare att vi höll ihop och inte sa ett ord om att vi också tyckte det fungerade dåligt sedan sextimmarspassen plockats bort. 

 

Henrik, förtroendevald för Seko på Alstoms

Lönerna för tågteknikerna på Alstoms verkstäder i Göteborg, Boxholm och Helsingborg följer en lönetrappa som är framförhandlad mellan Seko och arbetsgivaren.

Tidigare erfarenhet styr i vilket steg de anställda hamnar. Efter tre år har alla nått den högsta nivån.  
– Medlemmarna är väldigt nöjda med modellen. Den upplevs som rättvis och du vet på förhand vilken löneutveckling du kommer att ha, säger Henrik, ordförande för Seko-klubben Alstoms Tågapågarna.

– Från klubbens sida håller vi hela tiden koll så att medlemmarna ligger rätt i trappan. Det händer att vi tolkar erfarenhet annorlunda än vad arbetsgivaren gör. En nyanställd kan ha erfarenheter från tidigare som gör att hen ska in på en annan nivå än den lägsta. Det här kan arbetsgivaren missa och om vi inte är där och bevakar kan medlemmen gå miste om tusenlappar.  
– Vi i klubben håller också koll så alla medlemmar flyttas upp ett steg i trappan varje år tills de är i steg tre.

 

Trots alla skaderisker på jobbet är det när du är ledig som de flesta olyckor sker. Försäkringen Medlemsolycksfall fritid ingår i medlemskapet i Seko. I försäkringen ingår bland annat olycksfallsersättning, akutersättning, kroppsskadersättning samt ersättning vid sjukhusvistelse, tandskador, rehabilitering och medicinsk invaliditet. 

 

Katarina, förtroendevald för Seko på Hovstaterna

För drygt fem år sedan anställdes en person på halvtid på Hovstaterna, med hjälp av lönebidrag från Arbetsförmedlingen. Han gjorde ett bra jobb, fick fast anställning och eftersom han var den ende på Hovstaterna med just sin tjänst fick han jobba mycket.

Problemet var att arbetsgivaren inte ville höja upp hans anställning till heltid.  
– Situationen var oacceptabel, berättar Katarina, ordförande för Seko Hovstaterna. Medlemmen hade ständigt mängder av både mertid och övertid, trots att han hade en anställning på 50 procent jobbade han mer än heltid.  

De förtroendevalda i Seko Klubb Hovstaterna tog upp ärendet med personalavdelningen och de drev det på MBL-möten.  
– Vi argumenterade att det ju till och med blev dyrare för arbetsgivaren att ständigt betala ut mertid och övertid.  

Till slut gav arbetsgivaren med sig och Seko-medlemmen fick sin efterlängtade heltidsanställning.  
– Medlemmens första reaktion var att ropa ”Äntligen!”, han var mycket glad.  
Klubben jobbar nu för att det ska göras nyanställningar på medlemmens avdelning, där många fortfarande jobbar övertid. 

 

Jörgen, förtroendevald Seko Försvar

– Nu senaste hade jag en medlem med en månadslön på 24 000 som fått en räkning på 31 000. Självklart tar vi tag i sådant direkt. 

Jörgen är ordförande för Seko Försvarsmakten och säger att det varit stora problem med just löneskulder. Att hjälpa medlemmar som fått löneskulder har blivit en stor del av det fackliga arbetet.  
– Det här handlar om att arbetsgivaren gör fel. De missar att trycka på en knapp, de tittar inte ordentligt på medlemmens sjukintyg. För mycket lön betalas ut och medlemmen får en räkning med en klumpsumma, där sociala avgifter dessutom ingår. 

Jörgen berättar hur han får sitta med arbetsgivarens jurister för att hitta en lösning. 
– Det kan handla om mycket pengar men till slut brukar det alltid gå bra. Antingen skrivs skulden av eller så kommer vi överens om en avbetalningsplan. Medlemmar ska inte råka illa ut ekonomiskt för att arbetsgivaren gjort fel.  
– Generalerna som är ansvarige vill inte heller ha detta. Därför har vi kommit överens om att cheferna ska utbildas ordentligt för att medlemmarna ska slippa dessa problem. 

 

Linda, förtroendevald för Seko på PostNord

– Medlemmarnas anställningar är en viktig facklig uppgift för oss, det är sådant vi jobbar med hela tiden.  

Linda Litoft är brevbärare och förtroendevald i Seko Posten Syd.  
– Ett typiskt ärende är när arbetsgivaren inte har koll på att en medlem begärt företräde till högre sysselsättningsgrad enligt LAS 25:a. Jag hade nyligen en medlem som jobbat deltid i 8-9 år. Hon bytte arbetsplats och på den nya fick alla heltidsanställningar utom hon.  

Linda frågade arbetsgivaren om de inte tänkt på att medlemmen begärt företräde till högre sysselsättningsgrad.  
– Det räckte, de insåg att de gjort bort sig. En annan medlem var mindre än två månader från att lasas in när hon blev informerad om att hon inte skulle få förlängt avtal. I stället tänkte arbetsgivaren anställa ett 20-tal sommarvikarier. Vi hade koll och när hon inte fick förlängt agerade vi. Det slutade med en fast anställning.  

Linda säger att det är viktigt att hela tiden vara med och ha koll på anställningarna.   
– Obekväma medlemmar ”glöms lätt bort” när det blir dags för till exempel fasta anställningar. Ungdomarna här vet att vi hela tiden företräder våra medlemmar när det gäller anställningar, och att det gör skillnad. Därför blir de flesta av dem medlemmar i Seko! 

 

Seko tecknade under årets första kvartal 231 nya kollektivavtal. Tack vare detta har tusentals anställda fått bra villkor och löner, säkrade lömeökningar och kollektivavtalad pension. Under samma kvartal värvades 2146 nya medlemmar till Seko.

 

Stellan, förtroendevald för Seko inom civil-branschen

Två gånger den senaste tiden har medlemsgrupper i Seko Civil Västerbotten fått bättre scheman. Vid båda tillfällena är det medlemmarna själva som pratat ihop sig och sedan tagit diskussionen med arbetsgivaren.  
 
Stellan Elebro är klubbordförande och berättar att klubben tänkt om.  
– Tidigare har alltid medlemmarna ringt klubben och bett oss fixa olika problem på arbetsplatserna. Det har blivit många samtal. Nu försöker vi istället peppa medlemmarna att prata ihop sig och sedan själva ta diskussionen med chefen.  
 
Precis detta har nyligen löst problemen med dåliga scheman, som bland annat gjorde det svårt att lösa hämtningar och lämningar på förskolan. Medlemmarna gjorde tillsammans egna förslag på bättre scheman och presenterade förslagen för arbetsgivaren som sa ja.  
– Medlemmarna vet att om de kör fast i snacket med arbetsgivaren så går klubben in och tar striden. Men att de först agerar själva bygger upp deras självförtroende, deras känsla av att kunna påverka.  
 
För Stellan handlar detta om att jobba långsiktigt.   
– Som klubb är vi ju inte starkare än den enskilde medlemmens självförtroende och engagemang. När medlemmarna själva agerar så stärker det oss och kan på sikt leda till exempelvis att fler blir förtroendevalda. 

 

Mikael, förtroendevald för Seko inom spårtrafik

Lokförarna på pendeltågen i Stockholm har ett kollektivavtal som säger att de ska kompenseras med en ledig dag för varje röd dag de jobbar. Om arbetsgivaren inte lägger ut de lediga dagarna i tid är det ett avtalsbrott. 
– MTR missade att lägga ut dagarna för både 2022 och 2023. I förhandling lyckades vi sedan få arbetsgivaren att ge oss en extra dag för varje ej utlagd ledig dag. 2022 las de extra dagarna i den anställdes sparade semesterbank, säger Mikael, förtroendevald i Seko-klubben. 

Men i samband med att SJ nyligen tog över driften av pendeltågen riskerade de extra lediga dagarna för 2023 att frysa inne. Något som Seko-klubben inte ville gå med på. Efter förhandlingar med MTR lyckades de få bolaget att betala ut semesterdagarna som pengar.  
– Det handlar om ganska stora summor, upp emot en månadslön, som våra medlemmar nu får rätt till, säger Mikael Eriksson.  

 

Patrik, förtroendevald för Seko inom energibranschen

– När vi upptäckte att underleverantören som vårt företag skrivit kontrakt med inte hade något kollektivavtal agerade vi direkt. 

Patrik jobbar som beredare och är ordförande för Seko-klubben på Gotland Energi AB (GEAB). I samband med att ett stort antal elmätare på Gotland skulle bytas ut anlitade företaget alltså en underentreprenör utan kollektivavtal. 
– Det här måste självklart stoppas. Vi kan inte acceptera att det kommer in underentreprenörer som inte har bra villkor för sina anställda. Sprider sådant sig går det ut över oss alla. 

Patrik kontaktade en ombudsman på Seko och tog själv diskussionen med företagets vd. Han säger att det till en början blev mycket förhandlande och prat.  
– Till slut frågade jag om detta verkligen ska vara företagets policy, att skriva kontrakt med företag utan kollektivavtal. Är det vad vi vill stå för? Företaget fick kalla fötter och gav med sig. 
Underleverantören har idag tecknat kollektivavtal, ett krav för att de ska få installera de nya elmätarna. 

 

De allra flesta behöver någon gång i livet anlita privatjuridisk hjälp. Vi vet att det är dyrt. Men inte om du är medlem i Seko och har HELP juristförsäkring. Juristförsäkringen ingår gratis i medlemskapet under dina 3 första månader, och tackar du inte nej till försäkringen kostar den sedan bara 32 kr/mån. Jämför det med vad en jurist på stan kostar – per timme...

 

Zeljko, förtroendevald för Seko på PostNord

Postnords Årstabergsterminal är en utpräglad truckarbetsplats med många arbetsmiljörisker. Tur då att de anställda har Zeljko Markov, engagerat huvudskyddsombud för Postnord logistik Stockholm.  
– Min senaste insats här är 20 nya truckar som vi väntar på att få levererade. De gamla truckarna drivs med blybatterier vilket medför en explosionsrisk. De nya får likadana batterier som moderna elbilar har. Dessutom blir de utrustade med de allra senaste säkerhetstillbehören som exempelvis projektorer som lyser upp stora blåa fläckar på golvet i truckens färdriktning.

När Zeljko hittar något i arbetsmiljön som kan göras säkrare tar han det med sina chefer.  
– De brukar oftast lyssna och naturligtvis underlättar det mitt arbete som skyddsombud. Men det är jag som kommer med initiativen och det kan krävas en del tålamod innan vi kommit överens. 

 

Robert, förtroendevald för Seko inom energibranschen

Tidigt på morgonen måndagen den 4 mars trädde Sekos blockad mot Tesla i kraft. Det betyder att inga nya laddstationer ansluts eller projekteras för Tesla av Sekos medlemmar. Inte heller utför Seko-medlemmar service eller underhåll på Teslas befintliga laddstationer.   
– Vi är mitt uppe i en strid som är viktig för hela den svenska arbetsmarknaden, säger Robert Lönnqvist, ordförande för Seko Energi. 

Blockaden är en sympatiåtgärd med IF Metall som i höstas gick ut i strejk på Tesla efter att företaget trots långa förhandlingar vägrade teckna kollektivavtal. Robert är tydlig med vad som står på spel: 
– Tesla-konflikten handlar om den svenska modellen. Om Tesla tillåts dumpa löner och villkor för de anställda, varför skulle inte andra arbetsgivare vilja göra detsamma? Varför ska vi tillåta ett bolag att konkurrera på andra villkor än de andra? Företag ska konkurrera med kvalitet, pris och bra produkter. Inte med de anställdas villkor. 
– Vi kan inte släppa detta, i längden kommer det drabba Sekos medlemmar och alla andra på svensk arbetsmarknad. 

 

Som medlem i Seko har du möjlighet att under vissa förutsättningar få rättshjälp i frågor som har samband med eller betydelse för anställningen. För att kunna få rättshjälp måste man ha varit medlem i två månader innan problemet uppstått. 

 

Niklas, förtroendevald för Seko på PostNord

– Det började med att en medlem hörde av sig till Seko Direkt med frågor om sin anställning. Han hade anställts på allmän visstid i PostNord redan i början av 2021 och tyckte det var märkligt att han fortfarande hade en tidsbegränsad anställning, nu i form av ett vikariat. 

Niklas, ordförande för en postklubb i Stockholm, kontaktade medlemmen och började sedan noggrant gå igenom dennes hela batteri av anställningskontrakt. Det visade sig att två fel begåtts av arbetsgivaren. 
– Trots att medlemmen varit anställd i 13 månader hade medlemmen inte fått besked en månad i förväg om att vikariatet inte skulle bli förlängt, trots att det är reglerat i LAS. Dessutom hade han felaktigt erbjudits en extraanställning. 
En extraanställning är en tillsvidareanställning på 0 procent och riktar sig enbart till den som har en annan huvudsaklig sysselsättning, vilket medlemmen alltså inte hade.

Medlemmen hann inte hitta ett nytt jobb utan skrev på som extraanställd. I och med detta bröts konverteringstiden i LAS vilket innebar att medlemmen inte fick tillgodoräkna sina första 13 månader. 
– När jag väl förstått vad som hänt kontaktade jag arbetsgivaren och resultatet blev att medlemmen fick en tillsvidareanställning på heltid. Medlemmen är såklart jättenöjd! 

Med hjälp av Seko Posten löstes dessutom så att medlemmen fick 12 timmars extra komp, de så kallade ”Seko-timmarna” som förhandlades fram till samtliga tillsvidareanställda i senaste avtalsrörelsen. 

 

David, förtroendevald för Seko inom Kriminalvården

– Arbetsgivaren ville utöka verksamheten för en grupp anställda till kvällar och helger. Medlemmarna ville dock fortsätta på samma premisser som de blivit anställda. och Seko backade inte en tum. Vi tryckte mycket på balansen mellan jobb och fritid och till slut backade arbetsgivaren. Det här var en strid som medlemmarna är mycket tacksamma för att vi tog, säger David Andergard förtroendevald för Seko inom Kriminalvården.

 

Claes, förtroendevald för Seko på PostNord

Claes är ordförande för en Seko-klubb inom PostNord som varje år samlar sina långtidssjukskrivna medlemmar till förmiddagsträffar som avslutas med lunch. Klubben informerar bland annat om Försäkringskassans regler och möjligheten till ersättning via Sekos medlemsförsäkringar i Folksam.

– Varje år är det åtminstone 2-3 medlemmar som upptäcker att de har rätt till ersättning de inte kände till, berättar Claes. Nu senast var det en medlem som inte kände till att hen hade Folksams Sjuk- och efterlevandeförsäkring. Hen fick 50 000 kronor och var mycket tacksam för det.

En annan medlem fick hjälp av klubben med att skicka in en ansökan om arbetsskada till Försäkringskassan. Resultatet blev att medlemmen gavs rätt och fick livränta (uppfyllnad till ordinarie lön utifrån sjukpenningen). Det innebar över 200 000 kronor retroaktivt, plus motsvarande sin nuvarande lön fram till 2024.

– Det första medlemmen sa när det var klart var att nu kan hon äntligen köpa jackor till sina barn. Hon var mycket tacksam, sa att detta skulle hon aldrig ha klarat av att göra själv.  

 

Som medlem i Seko omfattas du av flera försäkringar via Folksam. Inkomstförsäkring, barngrupplivförsäkring och Medlemsolycksfall Fritid är försäkringar som ingår i medlemskapet. Du kan också teckna flera tillvalsförsäkringar som exempelvis sjuk- och efterlevandeförsäkring, medlemsbarn (kan tecknas utan hälsodeklaration), hem- och villaförsäkring. 

 

Pär, förtroendevald Teliaklubben 

– Våra medlemmar i Telias kundtjänst hade problem med att arbetsgivaren plötsligt ville göra orimliga förändringar vid uppstarten av arbetsdagen, säger Pär Axelsson, vice ordförande på Teliaklubben Seko.  
Arbetsgivaren menade att de anställda skulle ha fem minuter från att de började jobba till att de skulle börja ta emot samtal från kunderna.   
 
– Vi gjorde egna tidsmätningar, så både vi och medlemmarna visste att detta var omöjligt. Det tar klart längre tid bara att starta upp datorn och uppdatera sig om ny information och aktuella störningar. Den enda följden skulle bli att folk tvingades börja innan sin starttid, jobba gratis.   
 
Teliaklubben tog en förhandling med arbetsgivaren och argumenterade för medlemmarnas sak, men förhandlingen avslutades i oenighet. När sedan förändringen skulle genomföras hade arbetsgivaren ändå gått helt på Sekos linje.  
– Tack vare Teliaklubben slapp medlemmarna pressen att jobba gratis. Arbetsgivarna erkände i praktiken att vi haft rätt, det behövdes 15 minuters ställtid. 

 

Massimo, förtroendevald Seko Energi

– Arbetsgivaren ville att våra medlemmar skulle jobba på icke ordinarie arbetstid, på söndagar, för att företaget skulle få ihop våra 40 timmar i veckan, säger Massimo Bresnik från Seko Vattenfall Service Syd.   
Men klubben sa ifrån ordentligt när det blev förhandling.  

– Arbetsgivaren lyssnade och slopade förslaget att vi skulle jobba söndagar. Det slutade med att våra medlemmar istället jobbar åtta timmar mindre i veckan med bibehållen lön. 

 

Det som gör Seko starkt är medlemmarna. Det är tack vare att du och dina arbetskamrater är medlemmar som vi överhuvudtaget har kollektivavtal. Det är med er i ryggen som Sekos 5 000 förtroendevalda kan göra skillnad i vardagen ute på arbetsplatserna.

Bli medlem nu!

 

Uppdaterad: