Vad kostar det?

Under dina första sex månader som medlem i Seko betalar du bara 50 kronor per månad i medlemsavgift, förutsatt att du betalar din avgift via autogiro. Därefter betalar du ordinarie medlemsavgift.

För medlemskap i Seko sjöfolk gäller andra avgifter. Klicka här för mer information.

Ordinarie medlemsavgift till Seko

Medlemsavgiften till Seko baseras på din fasta inkomst före skatt (se tabell nedan). Om du blir sjukskriven, arbetslös, föräldraledig, börjar studera eller när du går i pension kan du ha rätt till reducerad avgift. Längre ner på sidan finns ett formulär där du kan anmäla ändrad avgift.

Det tillkommer en klubbavgift på 0 - 122 kronor beroende på vilken Seko-klubb du tillhör. Har du HELPs juristförsäkring kostar den 30 kr extra/månad.

Avgiften till Sekos a-kassa är 148 kr i månaden. Den ingår inte i medlemsavgiften.

Medlemsavgift

Avgiftsklass Lön från Lön till Avgift
1 Introduktion 6 månader   50 kr
2 0 10 999 50 kr
3 11 000 13 999 180 kr
4 14 000 16 999 206 kr
5 17 000 19 999 237 kr
6 20 000 22 999 257 kr
7 23 000 25 999 273 kr
8 26 000 - 288 kr

 

Reducerad avgift

Då medlemsavgiften till Seko är inkomstbaserad kan du få reducerad avgift om du blir sjukskriven, arbetslös, föräldraledig, börjar studera eller när du går i pension.

Reducerad avgift för studier och arbetslöshet behöver styrkas genom att kopia på antagningsbesked respektive beslut om dagpenning bifogas anmälan. Du kan skicka in intyget i formuläret nedan eller skicka den till:
Seko
Box 1105
111 81 Stockholm, 
eller via e-post till seko@seko.se

Ansökan om reducerad medlemsavgift

Fyll i formuläret för att få rätt avgift om din arbetssituation har ändrats!

Kryssa i det alternativ som stämmer för din situation (Obligatorisk)
 
Jag vill att någon kontaktar mig för att prata om hur facket kan vara till stöd i min nya situation.
 

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: