Sekotidningen

Tidningens läsare är i första hand medlemmar i Seko, men även deras familjer och andra som är intresserade av Sekos branscher.

Tidningen skildrar medlemmarnas arbete: miljö- och skyddsfrågor, försäkringar, pensioner, avtal och löner. Även fritid och kultur finns med i tidningen.

Vi följer utvecklingen inom Sekos branscher och bevakar den del av politiken som har betydelse för medlemmarna, oavsett om de arbetar, är sjukskrivna eller arbetslösa. Sekotidningen kommer ut med sex nummer per år.

På insändarsidorna är du välkommen att debattera aktuella frågor.

Är du synskadad kan du få Sekotidningen som taltidningen i stället. Mejla redaktionen@sekotidningen.se.

Besök vår hemsida för fortlöpande nyheter.

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Sekotidningen