Sekotidningen

Tidningen vänder sig till medlemmarna i Seko, men även till andra som har intresse av att följa Sekos branscher

Tidningen skildrar medlemmarnas arbete: miljö- och skyddsfrågor, försäkringar, pensioner, avtal och löner. Även fritid och kultur finns med i tidningen.

Vi följer utvecklingen inom Sekos branscher och bevakar den del av politiken som har betydelse för medlemmarna, oavsett om de arbetar, är sjukskrivna eller arbetslösa. Sekotidningen kommer ut med fem nummer per år.

På insändarsidorna är du välkommen att debattera aktuella frågor.

Är du synskadad kan du få Sekotidningen som taltidningen i stället. Mejla redaktionen@sekotidningen.se.

Besök vår hemsida för fortlöpande nyheter.

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Sekotidningen