Seko har tecknat avtal om korttidspermittering med flera motparter

Seko har tecknat ett centralt avtal om korttidspermittering inom flera områden. Det innebär att företag som drabbas hårt i spåren av coronapandemin kan få statligt stöd för att undvika uppsägningar.

Publicerad:

– Det är självfallet inte roligt att skriva under den här typen av avtal. Men vi befinner oss i en extraordinär situation som redan fått enorma konsekvenser. Vår ambition är att undvika så många varsel som möjligt och därför har vi nu gjort denna överenskommelse, säger Mats Ekeklint, avtalssekreterare på Seko.

För att det centrala avtalet ska gälla krävs även lokala överenskommelser.

Avtalet innebär att den anställde kan gå ner i arbetstid och ändå få ut över 90 procent av lönen eftersom staten täcker upp stora delar av kostnaden. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och snabbt växla upp igen när läget vänder.

Arbetstidsförkortningen finns på nivåerna 20, 40 och 60 procent. Staten går in och betalar 15, 30 respektive 45 procent av lönen.

Möjligheten att få statligt stöd ska inte utnyttjas av företag som verkligen inte behöver pengarna.

– Det är viktigt att det är de arbetsgivare som behöver stödet som får del av det, säger Mats Ekeklint.

Information om hur den lönemässiga effekten slår går att läsa här: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/

Fårgor och svar kring kortidspermittering hittar du på denna sida. Du hittar även mer information på Tillväxtverkets hemsida

Tecknade avtal om korttidspermittering

Här finns de centrala avtal om korttidspermittering som Seko tecknat. Anmärkning: för Telekomavtalet har Seko tecknat ett tilläggsavtal som innebär att permitteringslön kan utgå även för uppsagd personal. I dessa fall skall de uppsagda uppbära hela den lön (100%) som följer av den ordinarie anställningen.

Uppdaterad: