Kontakta facket!

Har du själv blivit drabbad av sexuella trakasserier eller känner du en kollega som har drabbats och behöver hjälp att hantera en situation på jobbet - kontakta facket!

Sexuella trakasseier ska anmälas till chefen och arbetsgivaren (läs mer under "anmälan", men att som utsatt gå direkt till chefen kanske inte alltid är det enklaste eller mest lämpliga. Det kan finnas situationer där det är lättare att vända sig till sin fackliga organisation för att få stöd och rådgivning först.

Om du eller en kollega blir utsatta för sexuella trakasserier, kontakta i första hand fackklubben eller en förtroendevad som finns på din arbetsplats. Finns det inget skyddsombud eller någon fackligt förtroendevald där du jobbar så kan du vända dig till ditt regionala skyddsombud med ditt ärende.
Klicka här för kontaktuppgifter.

Du kan givetvis också vända dig till ditt regionkontor och be att prata med en arbetsmiljöansvarig. Som medlem i Seko behandlar vi alltid dina personuppgifter med största försiktighet och sekretess.

Här hittar du Sekos regionkontor.

Uppdaterad: