Remissvar 2022

Remissvar som Seko lämnat under 2022. Se lista nedan.

Seko är remissinstans i olika frågor som berör våra medlemmar. Remisser som lämnas från riksdagen och myndigheter. Här publiceras Sekos svar och betänkanden som har sänts iväg under 2022.

Remissvar 2022

Uppdaterad: