2018

 • Seko lägger blockad mot lastfartyg i Köping

  Lastfartyget Navi Star som skulle lasta armeringsjärn i Köping har lagts i blockad av Seko.– Besättningen får inte ut sina löner och trots ihärdiga försök från vår sida vägrar ägarna att teckna avtal, säger Håkan André, ombudsman på Seko och ITF-insp...

 • Höjt inkomsttak i sjukförsäkringen

  Den 1 juli höjdes inkomsttaket i sjukförsäkringen från 7,5 till 8 prisbasbelopp.

 • Seko söker ombudsman med roll som gruppchef till vårt kontor i Norrköping
  • Organisation

  Som gruppchef ansvarar du för medarbetarna på kontoret och är en stödjande resurs för förtroendemannaorganisationen.

 • Utökat stöd vid omlokalisering av statliga myndigheter
  • Avtal

  Seko har tillsammans med Fackförbundet ST och Saco-S drivit frågan om att öka stödet till anställda när regeringen beslutat att en myndighet ska omlokaliseras till annan ort. Vi har nu kommit överens med Arbetsgivarverket om att öka stödet både...

 • Seko stämmer ISS för sexuella trakasserier

  Seko har lämnat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen mot ISS biljettkontroll. Bakgrunden är att tre kvinnliga biljettkontrollanter utsatts för sexuella trakasserier av sina arbetsledare på ISS. ISS sköter biljettkontrollen i kollektivtrafiken...

 • Vi går från ord till handling! - Sekos etiska policy
  • Organisation • Arbetsmiljö

  Seko har antagit en etisk policy som omfattar samtliga förtroendevalda och anställda inom förbundet som handlar om hur vi i praktiken lever upp till våra värderingar om alla människors lika värde.

 • Ny tjänst för dig som ska resa utomlands
  • Medlemskap • Försäkringar

  Folksam, som Sekos medlemmar är försäkrade i och som via hemförsäkringen (tecknas separat*) erbjuder ett starkt reseskydd, lanserar nu en ny digital tjänst hjälper dig att hitta rätt sjukvård på utlandsresan.

 • Krisartat läge inom Kriminalvården
  • Bransch • Arbetsmiljö

  Droger, gängkriminalitet och radikaliserade klienter. Hot och våld mot personalen. Det hör till vardagen på Kriminalvårdens anstalter och häkten. Allt enligt en medlemsundersökning som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av Seko.

 • "Parterna tar sitt ansvar – den svenska modellen fungerar"
  • Kollektivavtal

  Nu har LO och Svenskt Näringsliv förhandlat fram en lösning så att situationer liknande konflikten i Göteborgs hamn kan undvikas.– För Sekos del innebär detta att vi även i fortsättningen kan lägga strejkvarsel med allt vad det innebär inom ramen för...

 • ”Seko om infrastrukturplanen: Bra men inte tillräckligt”
  • Politik

  Regeringen presenterade idag den nationella planen för infrastrukturen. Planen gäller för åren 2018–2029. Det är välkommet att regeringen ökar resurserna och satsar mer än vad den tidigare borgerliga regeringen gjorde. Dock saknas fortfarande pengar...