Regionala skyddsombud

I Seko finns det 8 anställda Regionala skyddsombud, de fungerar som skyddsombud på små och medelstora företag som saknar egen skyddskommitté. I de olika regionerna finns ett regionalt skyddsombud. Är du anställd eller arbetsgivare på ett företag utan skyddskommitté är du välkommen att ta kontakt med det regionala skyddsombudet i ditt län.

Ansvarig arbetsmiljöombudsman, Stockholm
Helené Zallin
helene.zallin@seko.se telefon 010-482 19 50

Mats Wennberg, Luleå
Region Norra Norrland
Västerbotten/Norrbotten
mats.wennberg@seko.se 0920-23 66 32

Lotta Berge, Sundsvall
Region Mellannorrland
Västernorrland/Jämtland/Västerbotten
lotta.berge@seko.se telefon 010-482 17 33

Esa Rosendahl,Örebro
Region Västra Svealand
Dalarna/Gävleborg/ Värmland/Västmanland/Örebro län
esa.rosendahl@seko.se telefon 019-17 76 80

Ulf Andersson, Stockholm
Region Stockholm
Stockholm/ Uppsala/Gotlands län
ulf.andersson@seko.se telefon 08-454 84 60

Lars Eklind, Norrköping
Region Mellansverige
Östergötland/Sörmland/Kronoberg/Kalmar/Småland
lars.eklind@seko.se telefon 011-20 25 63

Lars-Ove Svantesson, Göteborg
Halland/Västra Götalands län
lars-ove.svantesson@seko.se telefon 031-42 94 24

Marie-Louise Larsson, Malmö
Region Södra
Skåne/Blekinge län/Södra Småland
marie-louise.larsson@seko.se telefon 040-660 33 07

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten