Bildbank

Här kan du ladda ner bilder på Sekos förbundsledning. Kontakta Sekos presstjänst om du behöver bilder på någon annan person inom Seko.

Förbundsordförande Gabriella Lavecchia
Vice förbundsordförande Johan Lindholm
Avtalssekreterare Ulrika Nilsson
Förbundssekreterare Linda Agetoft
Planerings- och kommunikationschef Jonas Pettersson

Du får fritt använda bilderna i Seko-relaterade sammanhang, men uppge fotografens namn. När du klickar på en bild får du upp hela bilden och kan ladda ner den.