Bildbank

Här kan du ladda ner bilder på Sekos förbundsledning.

Förbundsordförande Valle Karlsson
Vice förbundsordförande Gabriella Lavecchia
Avtalssekreterare Mats Ekeklint
Förbundssekreterare Anneli Jonsson

Du får fritt använda bilderna, men uppge fotografens namn.