Arvoden med mera

Policydokumenten beskriver vilket gemensamt förhållningssätt Seko har inom olika områden.

Utifrån vår verksamhets övergripande syfte och mål har vi i policydokumenten fastställt Sekos förhållningssätt till vissa prioriterade områden. Policydokumenten beslutas av förbundsstyrelsen och gäller för hela Seko.

Har du frågor gällande Sekos policydokument är du välkommen att ta kontakt med vår pressavdelning:

Jonas Pettersson, kommunikationschef,
08-791 41 95, 070-631 59 49, jonas.pettersson@seko.se

Erik Sandberg, biträdande kommunikationschef,
08-791 41 55, 070-600 24 96, erik.sandberg@seko.se

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: