2015

 • Avtal 2016: Sjöavtalen prolongeras till 31 maj 2016
  • Avtal • Bransch

  Seko har idag (22 december) träffat en överenskommelse med Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) om att prolongera mellanvarande kollektivavtal till och med den 31 maj 2016.

 • 6F satsar på de lägst avlönade i avtalsrörelsen
  • Avtalsrörelse

  Satsningar på de lägst avlönade och på tryggare jobb är några av de gemensamma krav som 6F – fackförbund i samverkan – presenterar idag.

 • Klubbordförande sätter Degerfors på kartan i dokumentärfilm

  Eddie Lövholm Eriksson, nationell klubbordförande för Seko Bring Citymail, står som en av upphovsmännen till dokumentären "Aldrig ensam med oss" (Galago 2015)

 • Seko kritiskt mot id-kontroller
  • Bransch • Internationellt

  Id-kontoller på tåg ska inte genomföras av personalen ombord. Det anser Seko, som menar att personalen saknar såväl utbildning som utrustning för att granska identitetshandlingar.

 • "Initiativ för ökad säkerhet i energibranschen"
  • Bransch • Medlem

  Nu tar energibranschen ett gemensamt initiativ för säkrare jobb genom ett skräddarsytt material riktat till chefer, skyddsombud och nya medarbetare. Syftet är att öka medvetenheten om vad som skapar en bra arbetsmiljö, stärka samverkan på arbetsplats...

 • Sekos ordförande höll anförande på klimatkonferensen i Paris
  • Internationellt • Opinionsbildning

  "Det finns inga jobb på en död planet. Att arbeta för klimatet är en facklig fråga! Facket spelar en viktig roll för att värna jobben och utveckla arbetsmarknaden. Vill se långsiktiga investeringar i nya jobb och en grön ekonomi. EU:s klimatarbete må...

 • Avtal 2016: Avtalskonferenser startskott för avtalsrörelsen
  • Bransch • Avtalsrörelse

  Avtalsrörelsen har startat och just nu pågår förberedelser inför de kommande förhandlingarna i form av avtalskonferenser på många håll inom Seko. Nedan följer en kort rapport. Avtalskonferenserna som Seko håller syftar till att samla de olika bransch...

 • Våld och droger vardag på SiS-hemmen
  • Bransch • Arbetsmiljö

  Var tredje behandlingsassistent inom den statliga tvångsvården har blivit utsatt för fysiskt våld under det senaste halvåret. Under samma period har sju av tio tvångsvårdade ungdomarna missbrukat droger. Det visar en ny rapport från Seko, Service- oc...

 • Fackeltåg mot rasism
  • Opinionsbildning • Politik

  Det främsta vapnet mor rasism, diskriminering och orättvisa är organisering. Kom med och visa att vi är många.

 • Klart med nytt pensionsavtal i staten
  • Kollektivavtal • Avtal

  Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko har idag undertecknat ett avtal om nya pensionsbestämmelser för unga medarbetare i staten. Avtalet innebär att ett nytt flexibelt premiebestämt pensionssystem införs, som kommer att underlätta såväl rörligheten på a...