2020

 • Slutförhandlingar på många avtalsområden (uppdateras)

  Avtalsrörelsen är nu i ett intensivt skede. Flera av Sekos tidigare prolongerade avtal har löpt ut under oktober eller löper ut nu i november och december. I de fall ett nytt avtal inte är klart innan det gamla löper ut...

 • A-kassans medlemsavgift höjs

  A-kassans styrelse har beslutat att höja a-kassans medlemsavgift med 23 kronor i månaden från den 1 januari. Det är en direkt följd av att fler är arbetslösa och att fler har fått en högre ersättni...

 • Nytt avtal klart på det statliga området

  Seko har idag tecknat ett nytt avtal på det statliga området (RALS) med motparten Arbetsgivarverket. Avtalet löper över 34 månader, 1 december 2020 – 30 september 2023.

 • Mycket står på spel under sista förhandlingsdagen på spårtrafik

  Idag är den sista inplanerad förhandlingsdagen på spårtrafik. - Vi har ännu inte löst våra frågor och mycket står på spel, säger Sekos ombudsman Thomas Gorin Weijmer.

 • Därför tackar Seko nej till Arrivas erbjudande om avtal för Pågatågen

  Fackförbundet ST har nu skrivit på ett lokalt avtal för Pågatågen. Seko har fått samma erbjudande men valt att tacka nej eftersom lönefrågan inte är klar.- Att underteckna ett kollektivavtal utan att...

 • Vi minns Curt Persson

  Det är med sorg och saknad vi nåtts av beskedet att vår kamrat och tidigare förbundsordförande Curt Persson avled den 23 november. Våra tankar går till Curts familj.

 • Arbetsmiljön i fokus när Seko slutförhandlar inom telekom

  Avtalsförhandlingarna inom telekombranschen är förhoppningsvis på väg in i ett slutskede.- Ett antal avgörande arbetsmiljöfrågor återstår att lösa. Målet är att vi är klara p&...

 • Vi står enade bakom HRF!

  På tisdag och torsdag lägger Hotell- och restaurangfackets, HRF:s, medlemmar ner arbetet på ett antal arbetsplatser över hela Sverige. Orsaken är att motparten, arbetsgivareföreningen Visita, vägrar att ge HRF:s m...

 • Avtalsyrkanden växlade på Skärgårdstrafik

  Seko har idag växlat avtalsyrkanden med Almega Tjänsteföretagen på avtalsområdet Skärgårdstrafik.

 • Avtal för privata energibranschen klart

  Seko har i dag tecknat ett nytt avtal med motparten EFA för den privata energibranschen. Löneökningar på 5,4 procent och förbättringar av arbetsmiljön är några av de yrkanden Seko fått igenom.