2020

 • Avtalsrörelsen flyttas till hösten

  LO och Svenskt Näringsliv har träffat en överenskommelse om att senarelägga avtalsrörelsen till hösten 2020. Detta innebär en prolongering av befintliga avtal till oktober/november. LO och Svenskt Näringsliv uppmanar nu sina medlemsförbund att följa...

 • Förenklade regler vid permittering på Väg och ban-avtalet

  Seko har ikväll gjort en tidsbegränsad överenskommelse med Byggföretagen om förenklade permitteringsregler, dessa gäller till den 4 maj 2020.

 • Seko har tecknat avtal om korttidspermittering med flera motparter

  Seko har tecknat ett centralt avtal om korttidspermittering inom flera områden. Det innebär att företag som drabbas hårt i spåren av coronapandemin kan få statligt stöd för att undvika uppsägningar.

 • Information om medlemsservice med anledning av Corona

  Den situation som just nu råder gällande Corona-viruset innebär att personalläget på Sekos förbundskontor och på våra regioner ute i landet är ansträngt, men medlemmmar får givetvis fortfarande service.

 • Seko har tecknat avtal om korttidspermittering för sjöfarten

  Seko har idag tecknat ett centralt avtal med SARF kring korttidspermitteringar inom sjöfarten. Detta med anledning av den dramatiska utvecklingen med anledning av Coronaviruset. Sjöfarten är en av de branscher som drabbats riktigt hårt av den kris so...

 • Svar på vanliga frågor om Corona

  Det nya coronaviruset väcker många frågor och funderingar. Nedan finns information och svar på vanligt förekommande frågor kopplade till arbetslivet.

 • Seko har växlat yrkanden på avtalsområdet järnvägsinfrastruktur

  Seko har idag (10/3) växlat yrkanden med Almega Tjänsteförbunden gällande järnvägsinfrastrukturavtalet. Sekos yrkanden följer LO-samordningen om löneökningar med 3,0 procent, dock med ett lägsta utrymme om 783 kr per månad.

 • Förhandlingsdelegationen för Seko Spårtrafik presenterar sig

  Senare i veckan träffar Seko motparten igen för fortsatta överläggningar och förhandlingar. "Vi har en lång väg att gå tills vi når i mål med ett nytt kollektivavtal men tillsammans kommer vi att greja det här. Det gäller för oss att hålla ihop, för...

 • Avtal 2020: Seko har växlat yrkanden på Väg- och banavtalet

  Seko har i dag växlat yrkanden för Väg och ban-branschen med motparten Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier). Seko yrkar på löneökningar om lägst 3 procent och lönekraven följer den tidigare fastställda LO-samordningen.

 • Har du en arbetskamrat som borde bli medlem i Seko?

  Nu är det avtalsrörelse och det är viktigare än någonsin att vi är många som är medlemmar i Seko. Våra löner och våra rättigheter står på spel. Har du en arbetskamrat som är nyfiken på att bli medlem, men vill veta mer om vad det innebär? Tipsa...