2014

 • DN Debatt:  ”Stoppa social dumpning i offentliga upphandlingar”
  • Kollektivavtal • Opinionsbildning

  En ny utredning ska undersöka hur ­beställarna ska kunna ställa krav på arbetsmiljö, sociala hänsyn och kollektiv­avtal. 

 • Ny Seko-rapport om järnvägsunderhållet
  • Bransch • Opinionsbildning

  Den svenska järnvägen kantas av en mängd problem. Detta har knappast undgått någon. Järnvägens kris är ett hot mot de anställda såväl som hela samhällsekonomin.

 • S i Stockholm: ”Upphäv varslen på Infranord”
  • Kollektivavtal • Bransch

  Socialdemokraterna i Stockholm Stad kräver att Infranord skyndsamt tar tillbaka varslen på de 150 järnvägsanställda samt att Infranord upphäver beslutet att stänga ned Stockholmskontoret.

 • Statliga Infranord sparkar personal trots S-löfte om järnvägen
  • Bransch • Politik

  I dag varslar det statliga underhållsföretaget Infranord 150 anställda om övertalighet.  Infranord hänvisar till de ägarkrav som regeringen ställer på företaget.  Regeringen kräver att Infranord levererar vinst från år 2016.

 • Seko instämmer i kritik mot långa häktestider
  • Bransch • Internationellt

  – Vi i personalen märker i högsta grad hur isolering och långa häktestider påverkar de intagna, säger Mattias Reinholdsson, ordförande för Sekos klubb på Kronobergshäktet.

 • Seko: ”Gränsen är nådd för våldet på tågen”
  • Bransch • Arbetsmiljö

  I går knivskars en tågvärd på ett X2000 mellan Stockholm och Köpenhamn. Seko, Service- och kommunikationsfacket, menar att det nu måste bli ett slut på hot och våld mot personalen på tågen.

 • Seko startar upprop mot arbetsvillkoren på Posten
  • Kollektivavtal • Bransch

  Sveriges postanställda har fått nog. Nivåerna av underbemanning och stress är oacceptabla.

 • Konduktörerna offras när Arriva ska spara
  • Kollektivavtal • Bransch

  Konduktörernas jobb på lokalbanorna i Stockholm är hotade. Arriva vill ta bort tjänsterna helt och nu kämpar Seko för att förslaget inte ska godkännas av politikerna.

 • Seko skriver öppet brev till Kriminalvårdens generaldirektör
  • Bransch • Opinionsbildning

  Seko har idag skickat ett ”öppet brev” till Kriminalvårdens generaldirektör, Nils Öberg. I brevet utvecklar förbundet sin syn på den senaste tidens mediala uppmärksamhet kring Kriminalvårdens transporttjänst och kräver också en ursäkt från Kriminalvå...

 • Unikt avtal om yrkesintroduktion
  • Avtal • Bransch

  Sekos första avtal om yrkesintroduktionsanställning är nu klart. Avtalet är tecknat med KFS och gäller inom bransch energi.