Testsida 2020

Remissvar som Seko lämnat under 2020. Se lista nedan.

Seko är remissinstans i olika frågor som berör våra medlemmar. Remisser som lämnas från riksdagen och myndigheter. Här publiceras Sekos svar och betänkanden som har sänts iväg under 2020.

Uppdaterad: