Fotograf: Michael Erhardsson

Om du upplever otrygghet

Ingen ska behöva känna sig otrygg på jobbet och det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att arbetsmiljön där du arbetar är trygg och säker. Upplever du otrygghet på jobbet kan du givetvis också vända dig till ett skyddsombud eller en facklig förtroendevald där du arbetar.

I bilden nedan beskrivs det hur du kan agera om du upplever arbetsmiljöproblem. Hot, våld och verbala kränkningar ska dock alltid polisanmälas. Vänd dig direkt till din arbetsgivare och rapportera varje händelse, de är skyldiga att agera och även polisanmäla. Kontakta ditt skyddsombud om du behöver stöd och hjälp med detta. Ett skyddsombud har rätt att stoppa arbetet om riskerna upplevs som allvarliga. Finns det inget skyddsombud eller någon facklig representant där du arbetar, kontakta ditt regionala skyddsombud (kontaktuppgifter nedan).

Sekos regionala skyddsombud

Om du som resenär upplever otrygghet ombord på tågen där våra medlemmar jobbar - kontakta ombordpersonalen omgånde. Många tågoperatörer har också ett trygghetsnummer som går att ringa eller skicka meddelande till. Vid allvarliga händelser - ring polisen! 

Vår trygghet är din trygghet. Vill du stötta våra medlemmar i kampen för en säker och trygg arbetsmiljö, gör det genom att agera när du uppmärksammar problem och dela gärna Sekos kampanjinlägg i dina egna sociala kanaler. 

Läs mer om arbetsmiljö på dessa sidor

Uppdaterad: