Lönebildning för jämlikhet

Fackförbunden inom 6F - Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko har tagit fram flertalet rapporter i frågor som 6F driver gemensamt.

6F-rapporterna finns på Sekos lista, men du kan även hitta dem på www.6f.se och läsa mer om de olika samarbetena inom 6F.

 • Lönebildning för en ny tid (6F) - kortversion (461 kB)

  6Fs förslag på ny lönebildningsmodell. 

  På svensk arbetsmarknad bestäms löneökningstakten av fack och arbetsgivare inom industrin. Man brukar säga att industrin sätter märket. Denna modell har sin grund i industriavtalet som undertecknades 1997 och som sedan avtalsrörelsen 1998 styrt alla centralt avtalade löneökningarna i Sverige.

 • Vägar till jämställda löner inom arbetarklassen (6F-rapport) (698 kB)

  Rapport nr 5 i serien "Lönebildning för jämlikhet"

 • Lönebildning för en ny tid (6F-rapport) (942 kB)

  Rapport nr 8 (slutrapport) i serien "Lönebildning för jämlikhet"

 • Europanormen saknar relevans (6F-rapport) (936 kB)

  Rapport nr 7 i serien "Lönebildning för jämlikhet"

 • Olika risker med en långsiktigt minskning av löneandelen i ekonomin (2,03 MB)

  Rapport nr 6 i serien "Lönebildning för jämlikhet"

 • Lönebildningen i de skandinaviska länderna (593 kB)

  En rapport från 6F 2018

  Den kollektiva lönebildningen i Danmark, Norge och Sverige har många gemensamma drag. Alla modeller vilar på en önskan om att samordna lönerna mellan branscher och sektorer, mellan olika yrkesgrupper och mellan tjänstemän och arbetare.

 • Låga löner funkar inte (577 kB)

  En rapport från 6F 2018

  Debatten om låglönejobben är i praktiken flera olika debatter. Alla handlar om hur lågutbildade ska få bättre möjligheter till jobb, med någon form av sänkta lönekostnader som gemensam nämnare.

 • Industrins lönenormering kan och bör reformeras (959 kB)

  En rapport från 6F 2018

  1997 undertecknades Industriavtalet. Det har nu gått över 20 år och mycket har hänt såväl här i Sverige som i omvärlden. Industriavtalet är ett samarbetsavtal som bland annat handlar om lönebildning mellan facken inom industrin och arbetsgivarorganisationer inom industrin.

 • Lågt lönemärke gynnar högavlönade (944 kB)

  En rapport från 6F - 2018

  Denna första rapport " Lågt lönemärke gynnar högavlönade" tar avstamp i ett av LO-förbundens gemensamma mål i att minska löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän.

Uppdaterad: