2017

 • Försenad Sekotidning

  Det har blivit fel vid adresseringen av Sekotidningen nummer sex. Drygt 38.000 exemplar har fått fel adress. Något hände med en Excel-fil.

 • Seko försiktigt positiva till pensionsöverenskommelsen

  Den så kallade pensionsgruppen presenterade idag sitt förslag till en inriktning för ett nytt pensionssystem. Gruppen består av regeringspartierna och de fyra borgerliga partierna. Seko är försiktigt positiva.

 • Nu sänker a-kassan avgiften
  • Medlemskap • Medlem

  Från och med årsskiftet sänker a-kassan medlemsavgiften med 15 kronor per månad både för enskilda medlemmar och förbundsmedlemmar.

 • Valle Karlsson invald i BWI:s Världsråd

  Trygga anställningar och huvudentreprenörssansvar. Det är några av de prioiterade områden som bygginternationalen BWI:s världskongress beslutat om.  

 • Fackliga kvinnor skriver #metoo-upprop
  • Opinionsbildning • Organisation

  #Metoo har nu också inspirerat många fackligt aktiva kvinnor från de olika förbunden inom LO att skriva ett upprop som snart kommer att publiceras, enligt Sekotidningen och tidningen Arbetet, som har sampublicerat ett antal artiklar i ämnet.

 • Seko lanserar visselblåsartjänst
  • Organisation • Arbetsmiljö

  Seko har inrättat ett visselblåsarsystem, en anonym kanal för att rapportera om eventuella missförhållanden inom Seko. Vi strävar ständigt efter en tydlighet i värderingar och en öppenhet som organisation.

 • ”SiS ledning mörkar - våldet mot personal anmäls inte”

  Fysiskt våld, misshandel och hot är vardag för Sekos medlemmar inom SiS. Seko ser hur våldet mot personalen ökar men att det inte anmäls, varken till Polisen eller Arbetsmiljöverket.

 • Information om Flexpension för Telekomavtalet
  • Avtal • Avtalsrörelse

  Från och med den 1 november 2017 ska företag som är bundna av Telekomavtalet Seko – Almega betala en kompletterande flexpensionspremie till den som fyllt 25 men inte 65 år. Premien är 0,2 procent när den införs. I samband med lönerevisionen 2018 höjs...

 • 6F startar utredning om framtidens lönebildningsmodell
  • Avtal • Avtalsrörelse

  Förbunden inom 6F – Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko – har nu satt igång utredningen om en ny lönebildningsmodell. Projektansvarig för utredningen är Kristoffer Arvidsson Thonäng utredare på Seko.

 • Välkommet att utreda skärpta regler för F-skatt

  Regeringen har idag fattat beslut om att tillsätta en utredning om skärpta regler för F-skatt. Seko välkomnar detta. Många är idag f-skattare mot sin vilja och vissa arbetsgivare använder dessa "egenföretagare" istället för att anställa.