Verkställande utskottet

Verkställande utskottet (VU) är förbundsstyrelsens ledningsfunktion i frågor rörande den löpande verksamheten.

På förbundsstyrelsens uppdrag fattar VU beslut i en mängd olika frågor till exempel representation vid kongresser och konferenser, yttranden till myndigheter och andra organisationer, anslagsärenden.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: