Förhandlingsenheten

Förhandlingsenheten ansvarar för centrala förhandlingsfrågor mot alla arbetsgivarorganisationer där Seko har avtal. Arbetsrätt, rättstvister, rättshjälp, avtalspensioner, försäkringar, avtalsregister, och lönestatistik är andra frågor som ingår i enhetens arbete.

 • Mats Ekeklint

  Avtalssekreterare

  Mats Ekeklint

  Telefon: 08-791 42 92

  mats.ekeklint@seko.se

  Ingår i verkställande utskottet.

 • Förbundsjurist

  Carina Lindberg

  Telefon: 08-791 42 69

  carina.lindberg@seko.se

  Ansvarsområde
  Juridik/Arbetsrätt

 • Jan Pahlstad

  Utredare

  Jan Pahlstad

  Telefon: 08-791 41 43

  jan.pahlstad@seko.se

  Ansvarsområde
  Avtalsregister

 • Björn-Inge Björnberg

  Biträdande enhetschef

  Björn-Inge Björnberg

  Telefon: 08-791 41 34

  bjorn-inge.bjornberg@seko.se

  Ansvarsområden
  Arbetsrätt
  Avtalsuppsägningar
  Avtalsmallar

 • Linda Agetoft

  Ombudsman

  Linda Agetoft

  Telefon: 08-454 84 02

  linda.agetoft@seko.se

  Avtalsområde
  Väg- och banavtalet

  Ansvarsområde
  Puma ärenderutiner

 • Ombudsman/ITF-inspektör

  Håkan André

  Mobiltelefon: 070-574 22 23

  hakan.andre@seko.se

  Avtalsområde
  ITF-avtal

  Ansvarsområde
  ITF-inspektör

 • Sune Blomkvist

  Ombudsman

  Sune Blomkvist

  Telefon: 08-791 41 45

  sune.blomkvist@seko.se

  Avtalsområde
  Kommunikation
  Samhall

  Ansvarsområde
  Flygplatsfrågor

 • Fredrik Bäckström

  Ombudsman

  Fredrik Bäckström

  Telefon: 08-791 42 72

  fredrik.backstrom@seko.se

  Avtalsområde
  Värdepapper
  Stål&Metall Blå

  Ansvarsområden
  Försvar
  Universitet och Högskolor

 • Christer Carlsson

  Ombudsman

  Christer Carlsson

  Telefon: 08-791 41 23

  christer.carlsson@seko.se

  Avtalsområden
  EFA Energi
  KFS Energi
  KFS Flygplatser
  PACTA

 • Caroline Drott

  Ombudsman

  Caroline Drott

  Telefon: 010-482 17 74

  caroline.drott@seko.se

  Ansvarsområden
  Rättshjälp
  Arbetsskador
  Försäkringar

 • P-O Fällman

  Ombudsman

  P-O Fällman

  Telefon: 08-454 84 65

  per-ola.fallman@seko.se

  Avtalsområde
  Telekom
  Larm och säkerhetsteknik

 • Thomas Gorin Weijmer

  Ombudman

  Thomas Gorin Weijmer

  Telefon: 08-791 41 33
  Mobiltelefon: 070-584 44 91

  thomas.gorinWeijmer@seko.se

  Avtalsområde
  Spårtrafik

 • Karolina Hansen

  Ombudsman

  Karolina Hansen

  karolina.hansen@seko.se

  Tjänstledig

 • Joakim Hellmouth

  Ombudsman

  Joakim Hellmouth

  Telefon: 08-791 42 62

  joakim.hellmouth@seko.se

  Avtalsområde
  Storsjö-, Färjeavtalet med mera
  Skärgård
  Kanalbolagen

  Ansvarsområde
  Diskrimineringsfrågor

 • Chaker Nassar

  Ombudsman

  Chaker Nassar

  Telefon: 08-791 41 82

  chaker.nassar@seko.se

  Avtalsområde
  Serviceentreprenadavtalet
  Bemanningsavtalet

  Ansvarsområden
  Kriminalvård
  Polisen med flera

 • Per-Åke Persson

  Ombudsman

  Per-Åke Persson

  Telefon: 08-791 41 22

  per-ake.persson@seko.se

  Ansvarsområde
  Arbetsmiljö

 • Roger Pettersson

  Ombudsman

  Roger Pettersson

  Telefon: 08-791 42 86

  roger.pettersson@seko.se

  Avtalsområde
  Fastigheter
  Lernia
  Hovstaterna

  Ansvarsområden
  Riksdags förvaltning
  Muséer med mera
  Servicemyndigheter
  SIS

 • Sven Save

  Ombudsman/ITF-inspektör

  Sven Save

  Telefon: 042-37 43 35

  itf.save@telia.com

  Avtalsområde
  ITF-avtal

  Avtalsområde
  ITF-inspektör

 • Helen Thornberg

  Ombudsman

  Helen Thornberg

  Telefon: 08-791 41 32

  helen.thornberg@seko.se

  Avtalsområde
  Arbetsgivarverket

  Ansvarsområden
  Pensionsavtalen
  Sjöfartsverket
  Trafikverket
  Statens Fastighetsverk

 • Annika Ödebrink

  Ombudsman

  Annika Ödebrink

  Telefon: 08-791 41 83

  annika.odebrink@seko.se

  Avtalsområde
  Maskinföraravtalet
  Järnvägsinfrastrukturavtalet 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten