Globala samarbetsorganisationer

Seko samarbetar med fackförbund i olika delar av världen. Detta görs ofta genom vårt medlemskap och deltagande i globala fackliga organisationer.

De globala facken arbetar bland annat fram facklig politik inom olika områden och sluter internationella fackliga ramavtal med multinationella företag. Seko är med sina många yrkesgrupper med i fyra fackliga internationaler.

ITF - International Transport Worker´s Federation
Internationella Transportarbetarfederationen (ITF) är en facklig international som består av omkring 700 fria transportfack från olika delar av världen.

ITF har sedan 1948 bedrivit en FOC (Flag of Convenience)-kampanj som verkar för att skapa drägliga arbetsvillkor och en bättre arbetsmiljö för sjöfolk, som oavsett nationalitet arbetar på bekvämlighetsflaggade fartyg världen över.

PSI - Public Service International
Internationalen för Stats- och Kommunalanställda förenar fler än 20 miljoner arbetare från över 600 fackföreningar i 154 olika länder och områden.

BWI - Building and Wood Worker´s International
Bygg- och Träarbetarinternationalen är en global facklig organisation för fackföreningar som organiserar arbetare inom bygg, anläggning- och träindustrin. BWI utgörs av omkring 326 fackföreningar som tillsammans organiserar cirka 12 miljoner medlemmar i 130 länder.

UNI Global Union
UNI Global Union är en global facklig organisation för anställda inom tjänstesektorn. UNI företräder omkring 20 miljoner arbetare från över 900 nationella och regionala fackföreningar världen över.

 

Europa

Inom Europa arbetar Seko i de globala fackens regionala organisationer. Seko deltar i det europafackliga arbetet inom:

 

Uppdaterad: