Fotograf: Alan Kartal

Sekos internationella solidaritetsfond

Solidaritet är ett av fackets ledord. Det handlar om att ställa upp för varandra och hjälpa till där det behövs. Såväl på hemmaplan som på den globala arenan, där arbetsvillkoren i många fall är betydligt sämre än här i Sverige.

I många länder är det inte tillåtet att starta fackföreningar och det är vanligt att arbetare som organiserar sig drabbas av trakasserier, avsked och hot. Det här är något som vi som fackförbund aldrig kan acceptera. Därför måste vi visa solidaritet även utanför våra egna gränser.

Genom att avsätta pengar i en solidaritetsfond kan vi bidra till utveckling för människor i andra delar av världen som arbetar under usla förhållanden och som inte har en röst på jobbet.

Sekos internationella solidaritetsfond syftar till att stötta fria och demokratiska fackliga- och politiska organisationer. Fonden stödjer riktade insatser utifrån följande riktlinjer.  

  • Sekos internationella solidaritetsfond ger stöd till organisationer i länder/regioner drabbade av kris, konflikt och katastrofläge.
  • Sekos internationella solidaritetsfond ger stöd till humanitära insatser i länder/regioner drabbade av kris, konflikt och katastrofläge.
  • Sekos internationella solidaritetsfond ger stöd till tidsbegränsade insatser för fackligt utvecklingsarbete.
  • Sekos internationella solidaritetsfond ger stöd till utvecklingen av fria och demokratiska organisationer.

Solidaritetsfonden kommer att stödja insatser via redan etablerade samarbetskanaler som exempelvis Olof Palmes Internationella Center, Union to Union, FN-organ såsom ILO och UNHCR, biståndsorganisationer och globala fackliga federationer.

Sekos solidaritetsfond kommer huvudsakligen att finansieras via samarbetet med LO Mervärde, som är det förmånsprogram som LO-förbunden erbjuder alla medlemmar. Seko öronmärker alltså LO Mervärdes avkastning för Sekos solidaritetsfond. Det betyder att varje gång du som medlem utnyttjar någon av dina medlemsförmåner från LO Mervärde, så bidrar du också till Sekos solidaritetsfond.

Rikta mobilkameran mot Qr-koden

Det går givetvis också, som medlem eller privatperson, att skänka pengar till fonden. Detta görs enklast genom att swisha till fondens konto på telefonnummer 123 630 34 99 (Sekos Solidaritetsfond). Du som vill stötta

på annat sätt än att swisha, vänligen kontakta Seko.

Samtliga intäkter, varifrån fonden har fått sina bidrag och till vad pengarna används kommer att redovisas på Sekos hemsida och i Sekos årliga verksamhetsberättelse. 

För frågor om Sekos solidaritetsfond, kontakta Seko.

 

 

 

 

 

Uppdaterad: