Säg ifrån till ovälkommet beteende

Fotograf: Andrey Popov

Vad gör du om du blir utsatt för sexuella trakasserier?

Ingen ska behöva utsättas för sexuella trakasserier, repressalier eller förminskande beteende på arbetsplatsen. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att detta inte förekommer. Om det händer är det arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder.

Lita på dina känslor
Om du känner att något är fel så är det oftast det. Som anställd ska du inte behöva tåla sexistiska skämt, en sexistisk jargong eller trakasserier.

Säg ifrån
Sexuella trakasserier är aldrig okej, men om det inte kan anses uppenbart för personen som utsätter dig att du upplever att handlingen är kränkande behöver du markera att hen går över gränsen.

Berätta för chefen
Eller någon annan i arbetsledande ställning. Din arbetsgivare har en skyldighet att agera så fort denne får veta att någon på arbetsplatsen upplever sig utsatt för sexuella trakasserier. Om det är chefen som trakasserar eller om arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att trakasserierna ska upphöra så kan du anmäla det till facket. Om du vill, ta med dig en facklig företrädare eller någon annan på arbetsplatsen som du litar på.

Anteckna
Skriv ner vad som hänt och när det hände. Det kan bli lättare att bli trodd och hjälpa dig att minnas tid, plats och andra saker som kan stärka din berättelse.

Dröj inte
Försök att inte vänta för länge med en eventuell anmälan eftersom det blir svårare att åtgärda en situation ju längre tid som går.

Vänd dig till facket
Om arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att stoppa trakasserierna så ska du i första hand vända dig till ditt fack för att få hjälp. Under "Skyddsorganisation" på dessa sidor hittar du kontaktuppgifter till Seko och våra skyddsombud.

Uppdaterad: