Seko har växlat yrkanden med Sobona för energiområdet

I går växlade Seko yrkanden med Sobona för Energiavtalet. Likvärdig pensionsinsättning och slopad rätt för arbetsgivaren att förskjuta arbetstiden är förändringar som Seko föreslår.

Publicerad:

- Inom Energiavtalet ser vi många förbättringsområden. Likvärdig pensionsinsättning och slopad rätt för arbetsgivaren att förskjuta arbetstiden, företagshälsovård, beredskap, semester är förändringar vi föreslår, säger Ulrika Nilsson, avtalssekreterare på Seko.

- Vi ser att det kommer bli en tuff avtalsrörelse då arbetsgivaren vill erbjuda ett tillsvidareavtal utan några procenthöjningar på lönen i vårt centrala avtal. En ny tidsbegränsad anställningsform, längre uppsägningstid och lägre pensionsavsättningar är det Sobona vill förändra i befintligt avtal och ytterligare förändringar som inte våra medlemmar efterfrågar. Det kommer bli en tuff avtalsrörelse, avslutar Ulrika Nilsson.

Utöver detta så bör även LOs samordning in:

  • Löneökningar med minst 4,4 procent dock med ett lägsta utrymme om 1 192 kronor per månad och heltidsanställd räknat per individ inom avtalsområdet.
  • Avtalens lägstalöner höjs i tillämpliga fall med ett krontal som motsvarar 115 procent av 1 192 kronor, vilket motsvarar 1 371 kronor, oaktat angivet utrymme enligt punkt ovan. I övriga fall ska avtalens lägsta löner höjas med ett värde som motsvarar löneökningarna enligt inom avtalsområdet.
  • Samtliga ersättningar i avtalen, inklusive lägsta semesterlön, höjs med ett procenttal som motsvarar löneökningarna enligt ovan.
  • Avtalsperiodens längd är 12 månader.

Läs Sekos yrkanden i sin helhet här.
Läs Sobonas yrkanden i sin helhet här.

Uppdaterad: