Sekos förhandlingsdelegation på Väg och ban utanför Näringslivets hus.

Seko har växlat yrkanden med Byggföretagen

I dag har Seko växlat yrkanden med Byggföretagen på förbundets största avtalsområde, Väg- och banavtalet. Bättre arbetsmiljö och mer ordning och reda i branschen är två viktiga krav från Seko.

Publicerad:

Lönekraven på 4,4 procent och en satsning på att få upp de lägsta lönerna på avtalsområdet följer de krav som har fastställts i LO-samordningen.

– Vi går in i förhandlingarna med förutsättningen om att det blir ett 1-årigt avtal. Men inget är hugget i sten. Vill arbetsgivaren ha en längre avtalsperiod kommer det dock att kosta, säger Sandra Lindström, avtalsansvarig ombudsman på Seko.

Utöver lönekraven finns det några andra viktiga avtalsyrkanden som branschen har mejslat fram och som förhandlingsdelegationen idag presenterade för motparten. Arbetsmiljön för Sekos medlemmar är en prioriterad fråga.

– En prioriterad fråga för oss är att öka tryggheten för trafikvakterna. Det är en väldigt utsatt grupp som ofta blir illa behandlade. Deras status måste höjas. Vi vill också uppdatera avtalet gällande personalutrymmen vid tillfälliga arbetsplatser. Det handlar bland annat om det ska finnas bättre faciliteter i de här utrymmena, säger Sandra Lindström.

Seko ställer också krav på mer ordning och reda i branschen.

– Vi vill att våra fackliga företrädare ska få bättre insyn och bättre verktyg i hanteringen av underentreprenörer, vi behöver en bättre kontrollfunktion. Likaså vill vi kunna begära ut anställningsavtal för att kunna se vilken anställningsform och lön arbetstagarna har, så att detta inte missbrukas, säger Sandra Lindström.

Lilla delegationen tillsammans med representanter från Byggföretagen

Fotograf: Frode Burman

Byggföretagen vill öka bestämmandet över arbetstagarnas arbetstid och yrkar på förändringar i arbetstidsavtalet. Dessutom vill de kunna styra över hela löneutrymmet genom individuell lönesättning.

Närmast vidtar nu förhandlingar kring parternas yrkanden och en mängd förhandlingstillfällen är inbokade den närmaste tiden. Det nuvarande avtalet löper ut den 30 april 2023. 

Sekos yrkanden i sin helhet

Byggföretagens yrkanden

Uppdaterad: