Sekos ombudsmän P-O Fällman och Mattias Theliander på väg till almega för att växla yrkanden.

Seko har växlat yrkanden med Almega för Telekomavtalet

Seko har växlat yrkanden med Almega för Telekomavtalet. Rätt till måltidsuppehåll där lunchrum saknas är ett av Sekos krav.

Publicerad:

- Våra krav har sitt ursprung i den enkät som medlemmarna svarat på säger ombudsmännen P-O Fällman och Mattias Theliander som ansvarar för förhandlingarna på området.

Några av Sekos krav:
- Frågan om rätt till betalt måltidsuppehåll för personal som inte har tillgång till lunchrum där man kan värma sin mat måste få en lösning
- Bättre och tydligare regler för distansarbete/hemarbete
- Förbättrade regler för personal som arbetar natt och inte får 11 timmars sammanhängande dygnsvila
- Skärpning av reglerna kring ”restid"

Seko kräver också löneökningar på 4,4 procent eller minst 1192 kronor. 

Några av Almegas krav:
- Löneprocessavtal som saknar garanterad nivå för löneökningarnas storlek
- Försämrade möjligheter till MBL-förhandlingar
- Försämrade viloregler för dygns och nattvila
- Arbetstiden skall stämmas av i genomsnitt under en 6 månadersperiod

Läs Sekos krav i sin helhet här
Läs Almegas krav i sin helhet här

- Nu är det viktigt att alla på arbetsplatserna diskuterar dessa frågor. Fråga gärna er egen arbetsgivare om deras inställning till Almegas krav, säger P-O Fällman.

Telekomavtalet löper ut den sista mars 2023.

Uppdaterad: