Nytt avtal med Almega Fastighetsarbetsgivarna

Seko har tecknat ett nytt kollektivavtal med Almega Fastighetsarbetsgivarna. Avtalet berör förbundets medlemmar på bland annat Akademiska hus AB och Specialfastigheter i Sverige AB.

 

Publicerad:

Avtalet ligger på märket, alltså totalt 7,4 procent för avtalsperioden.

  • 4,1 procent från 1 juni 2023
  • 3,1 procent från 1 juni 2024
  • Avsättning på 0,2 procent till flexpensionen

Seko har också fått utökat inflytande som lokal part kopplat till huvudavtalet.

Avtalet löper mellan 1 juni 2023 – 31 maj 2025.

Uppdaterad: