Jämställdhet

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet. Medan jämlikhet rör alla människors lika värde är jämställdhet emellertid förbehållet förhållandet mellan könen.

Sverige är ett av världens minst ojämnställda länder men vi har en bra bit kvar innan vi kan kalla oss jämställda. Kvinnor har en lägre sysselsättningsgrad, får mindre kompetensutveckling och tjänar mindre än män gör. Kvinnor står för merparten av uttaget i föräldraförsäkringen vilket gör dem till en större riskfaktor för arbetsgivaren än män.

Hälften av LOs kvinnliga medlemmar jobbar deltid, trots att två tredjedelar av dem vill jobba mer eller heltid. Fler kvinnor än män tvingas lämna arbetslivet innan de nått pensionsåldern på grund av hälsoproblem. Sammantaget leder detta till att kvinnor i genomsnitt har en lägre inkomst och sämre utvecklingsmöjligheter under sitt arbetsliv och de får en betydligt lägre pension än en genomsnittlig man när arbetslivet är slut.

Som facklig organisation har vi ett ansvar att ändra på detta. Vi lever fortfarande i ett samhälle där förväntningar och normer är olika för män och för kvinnor. Vi måste bli bättre på att se när människor, organisationer, arbetsuppgifter, maskiner och utvecklingsmöjligheter har en könsmärkning.

En viktig förutsättning för ett aktivt fackligt arbete mot ett jämställdare arbetsliv är att vi kartlägger våra arbetsplatser och definierar var och hur problemen ser ut. Det är ett inget enkelt arbete, det är ett arbete som tar tid men det är ett jobb som måste göras och vi ska göra det tillsammans.

Sekos kontaktperson för jämställdhet är:
Ingela Edlund
Telefon: 08-791 42 18

E-post: ingela.edlund@seko.se 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: