Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetets viktigaste arena är den lokala arbetsplatsen. För att få en bra arbetsmiljö måste man arbeta systematiskt med att kartlägga, planera, förbättra och utvärdera arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Din arbetsgivare har det yttersta ansvaret för att man arbetar med arbetsmiljöfrågor på företaget. Men det är krav på att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska ske tillsammans med dig, dina kollegor och ert skyddsombud.

I det arbetet bör du och alla dina kollegor vara engagerade. Det är därför viktigt att det finns möjligheter för er att påverka vid skyddsronder, personalmöten och medarbetarsamtal.

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljöfrågorna på företaget och måste därför se till att arbetsplatsens miljö inte utsätter dig och dina arbetskamrater för ohälsa och olycksfall. På samma sätt måste de anställda utföra arbetet efter de säkerhetsregler som har tagits fram.

Sekos centrala kontaktperson för arbetsmiljö är:
Helené Zallin , ombudsman
Telefon: 010-482 19 50
E-post: helene.zallin@seko.se

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten