Alkoholpolicy

Alkohol- och drogpolicy för personal och förtroendevalda i Seko.

Missbruk av alkohol och droger är ett stort problem såväl medicinskt som socialt i vårt samhälle. Uppskattningsvis har var tionde vuxen arbetande person alkoholproblem. Ofta är problemen dolda. Till detta kommer problem som orsakas av missbruk av läkemedel, narkotika och andra droger. Som en följd av detta missbruk uppstår ett antal missförhållanden på våra arbetsplatser som till exempel ökad sjukfrånvaro, ojämna arbetsinsatser, arbetsolyckor, otrivsel och anpassningsproblem.

För oss i Seko är det en självklarhet att försöka förstå och hjälpa våra anställda som kan tänkas ha problem av detta slag.

Målsättningen med policyn är att åtgärder ska kunna genomföras på ett tidigt stadium och att missbruk förebyggs.

Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 1994:1) ska det i organisationen finnas rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel. Detta medför att Seko som arbetsgivare ska klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om anställda uppträder påverkade av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet. Policyn gäller även för förtroendevalda när de utför uppdrag åt förbundsstyrelsen.

Ladda ner Sekos alkoholpolicy.

Granskad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: