Administrativt krångel med vissa klubbavgifter

Ett flertal medlemmar har fått fel klubbavgift i januari. I några fall har det även inneburit att medlemsavgiften inte aviserats alls. Anledningen till felet beror i huvudsak på ett fel vid registreringen av nya klubbavgifter.

Publicerad:

Medlemsadministrationen har identifierat problemet och omfattningen men inte i tid för att hinna rätta detta innan januaris avgifter skickades ut till medlemmarna.

En rättelse kommer på kommande avgift i februari där den felaktiga avgiften kommer att framgå på avin.

Medlemmar som betalar medlemsavgift via lön kommer att få ett inbetalningskort där klubbavgiften för januari aviseras.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att nå ut med denna information till de medlemmar som idag betalar avgiften med autogiro och där kommer den avgift som inte betalades i januari att dras tillsammans med februariavgiften.

Förbundet beklagar det inträffade och den olägenhet det innebär för de medlemmar som omfattas av problemet.

Frågor kring ovanstående besvaras av respektive region.

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: